GTM-PMS6HVM
Skip to main content

TASKDATE (BS2000)

Nástroj pro nastavení prostředí s vlastním časem

Oznámená verze: V18.0 a V19.0

Nástroj TASKDATE umožňuje uživatelům umisťovat programy do prostředí s vlastním nastavením času. To ve velké míře zjednodušuje a vylepšuje testování aplikačního softwaru, který obsahuje procedury závisející na čase.

Mezi obvyklá použití patří:
  • Testování obchodních transakcí 
  • Převod procedur do jiných účetních období 
  • Testování sítí úloh systému AVAS závisejících na datu a času 


Produktivní provoz může pokračovat bez potíží současně s testy v posunutém čase.

Jakmile je nastaveno požadované prostředí s vlastním nastavením času, systém poskytne rozhraní programu simulovaný čas (posun), na základě kterého se určí aktuální čas. Pomocí volitelných parametrů je možné určit rozhraní, kterým má být poskytnut simulovaný čas.

V případě dávkových úloh (úlohy typu ENTER) je možné určit simulovaný čas externě – bez nutnosti změn souboru ENTER. Každá úloha může předat své prostředí se simulovaným časem následným úlohám, které spustí. To znamená, že nástroj TASKDATE lze použít k testování celých sítí úloh v prostředí se změněným časem.