GTM-PMS6HVM
Skip to main content

EDT (BS2000)

Uživatelsky přívětivý editor souborů systému BS2000 pro soubory SAM a ISAM, textové prvky knihoven a soubory POSIX.

EDT je uživatelsky přívětivý editor souborů systému BS2000, který umožňuje vytvářet a upravovat standardní soubory SAM a ISAM systému BS2000, textové prvky knihoven a soubory POSIX.

Poskytuje výkonné a zároveň snadno pochopitelné příkazy pro provádění často se opakujících operací (například odstraňování, aktualizace, vkládání nebo kopírování záznamů nebo znaků, vyhledávání záznamů obsahujících konkrétní řetězce znaků, výstupních záznamů atd.).

Výhody 
  • EDT je především editor systému BS2000 editor. 
  • Jde o uživatelsky přívětivý editor na celé obrazovce pro interaktivní aplikace a výkonný editor souborů pro zpracování hromadných dat v dávkovém režimu. Díky tomu plní prakticky všechny požadavky, které jsou kladeny na moderní editor souborů. 
  • Editor EDT podporuje metodu přístupu PLAM. Metoda PLAM (Program Library Access Method) umožňuje editoru EDT zpracovávat prvky knihoven. Uživatelé, kteří si nepřejí používat úplnou sadu funkcí systému LMS, mohou také zpracovat své programy v knihovnách PLAM. 
  • Podpora sady UNICODE: Mimo jiné zahrnuje možnost zpracování odlišně kódovaných souborů v různých pracovních souborech editoru EDT najednou a také zrušení omezení délky záznamů (na současných 256 znaků).