GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Nástroje (BS2000)

Skutečná řešení informačních technologií představují vyváženou interakci hardwaru, softwaru, metodologie a odborných zkušeností. Pouze taková kombinace dokáže zákazníkům nabídnout celkové řešení, které splní všechny požadavky. Je možné velmi flexibilně přijmout řešení informačních technologií s různými nástroji, a splnit tak individuální požadavky zákazníků. Data zaznamenaná aplikacemi lze analyzovat nebo monitorovat za účelem optimalizace celkového výkonu systému.

BS2IDE

BS2IDE – integrované vývojové prostředí pro systém BS2000 založené na prostředí Eclipse

EDT

Uživatelsky přívětivý editor souborů, který umožňuje vytvářet a upravovat standardní soubory SAM a ISAM systému BS2000, textové prvky knihoven a soubory POSIX

FMS

FMS je systém pro správu kombinovaných souborů systému BS2000 v knihovnách FMS.

LMS

Vytváří a spravuje knihovny programů systému BS2000 a zpracovává členy programů, které tyto knihovny obsahují.

PERCON

Program systému BS2000 pro přenos dat mezi stejnými nebo odlišnými typy svazků nebo periferních zařízení.

SORT

Efektivní program pro řazení a slučování v systému BS2000 určený pro záznamy, který využívá kritéria definovaná uživateli.

TaskDate

Umožňuje uživatelům systémů BS2000 umisťovat programy do prostředí s vlastním nastavením času.