GTM-PMS6HVM
Skip to main content

MAREN (BS2000)

Automatizovaná správa datových svazků v datovém centru BS2000 zvyšující zabezpečení při zpracování a ukládání datových svazků

Současná verze: V12.0

Systém MAREN dokáže nahradit manuální správu datových svazků v počítačovém centru BS2000 počítačem podporovaným a převážně automatizovaným procesem. Výsledkem je významné zvýšení zabezpečení při zpracování a ukládání datových svazků s eliminací omylů a nechtěného přepsání dat. Díky produktu MAREN lze současně zvládnout některé aktivity při správě svazků a při plánování a provádění pracovních procesů mnohem efektivněji a hospodárněji.

MAREN je systém pro správu zdrojů datových svazků v datovém centru BS2000. MAREN ukládá veškeré informace o svazcích, souborech a přístupu do svého katalogu. Ten může být také centrálním katalogem obsahujícím informace z několika počítačových systémů. Přenos dat mezi počítačovými systémy je zajišťován použitím přístupu RFA. Aktuálnost informací v katalogu MAREN je zajištěna přímým propojením systému MAREN se systémem BS2000. Při zpracování datových svazků se jmenovkami STD jsou kromě postupů BS2000 DMS prováděny také kontroly autorizace přístupu. Zajišťují, že nedojde k nechtěnému přepsání svazků ani k nežádoucímu přístupu neautorizovanými osobami.

MAREN podporuje vícesouborová a vícesvazková média a dovoluje správu externích a speciálních pásek (NSTD/NOLABEL). Skupiny svazků poskytují prostředky pro společně spravované a zpracovávané logicky související pásky (sady pásek), které v systému MAREN patří k zálohování HSMS/ARCHIVE. Důležitou funkcí systému MAREN je automatické přiřazení prázdných pásek, které v případě použití funkce MOUNT SCRATCH vybere a rezervuje volné datové svazky.

V případě, že je katalog MAREN používán pro více systémů v klastru, lze funkce doménového konceptu použít k zachování správy prostředků systémem MAREN tak, že jsou pro jednotlivé účastníky klastru odděleny.
Při spolupráci s páskovými jednotkami LTO4 podporuje produkt MAREN od verze V12 šifrování pásek.