GTM-PMS6HVM
Skip to main content

FDDRL (BS2000)

Pracuje jako subsystém v rámci systému BS2000 a umožňuje zálohování, reload a kopírování dat

Současná verze: V19.0

FDDRL je produkt pro fyzické zálohování a obnovení dat pro magnetické disky ve formátu BS2000. FDDRL pracuje jako subsystém v rámci systému BS2000. Při spuštění fyzického zálohování dat pomocí produktu FDDRL jsou uložena všechna data požadovaná pro funkční a konzistentní „pubset“ (jmenovka disku, katalog souborů, soubory, stránkovací soubory, funkce IPL). Týká se to také případu s privátními disky (DUMP).

Při použití produktu MAREN pro správu pásek jsou záložní pásky generované produktem FDDRL archivovány produktem MAREN a lze je rozlišit podle umístění úložiště. Uložená data lze použít k obnovení stejného diskového svazku nebo jiného disku stejného typu (RELOAD). V případě použití funkce kopírování (COPY) lze záložní kopie použít přímo jako náhradní disky.

FDDRL nabízí uživateli moderní rozhraní SDF. Při jednom spuštění FDDRL lze současně použít několik páskových jednotek ve smyslu paralelních podúloh a tak zkrátit dobu zálohování. Za účelem snížení počtu datových svazků použitých pro zálohování nabízí FDDRL také kompresi dat s využitím softwarových a hardwarových mechanismů (jednotka MTC). Ke zkrácení doby odstávek z důvodu zálohovacích aktivit podporuje FDDRL zálohování z oddělených zrcadlených disků.

S využitím zálohovací jednotky Disk-Set lze zálohovat více disků na jednu pásku nebo sadu pásek a stejně tak provést i obnovení.
Zálohovací jednotka Disk-Set byla představena s verzí produktu FDDRL V16.0. Na pásce jsou vytvářeny velké bloky. Velikost bloku je cca 160 kB bez ohledu na maximální velikost I/O jednotlivých disků. Na řadu pásek je uloženo více disků s využitím duálního multiplexu mezi diskem a páskem (od verze V16.0). Ve verzi produktu FDDRL V17.0 je podporován pro zálohovací jednotku Disk-Set faktor multiplexu 4. To také umožňuje podporu konfigurací, ve kterých nelze dosáhnout propustnosti páskového zařízení souběžným zálohováním pouze 2 disků (např. LTO-4). V ideálním případě lze proto zdvojnásobit celkovou propustnost faktorem multiplexu 4.