GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Softwarové produkty >
  7. Software pro správu úložiště dat v systémech BS2000

Software pro správu úložiště dat v systémech BS2000

Využijte svá média pro ukládání dat na maximum pomocí našeho komplexního portfolia softwarových produktů integrovaných a optimalizovaných pro různé platformy.

ARCHIVE

Pro logické optimalizované zálohování BS2000 na sady disků s velkou kapacitou.

FDDRL

Vytváří fyzické záložní kopie v systému BS2000, které slouží k obnovení disku. Dobu zálohování a obnovy lze významně zkrátit použitím aktuálních verzí produktu FDDRL.

HSMS

Systém správy hierarchických úložišť umožňující implementaci ILM (Information Lifecycle Management) v platformě BS2000. Rozšířená automatizace a snížená doba zálohování a obnovení zajištěná použitím aktuálních verzí produktu HSMS vede k minimalizaci přestávek provozu.

MAREN

Umožňuje automatizovanou správu datových médií v datovém centru se systémem BS2000.

ROBAR

Automatizované robotické zakládání a vyjímání kazet se systémem jejich ukládání.

SHC-OSD

Poskytuje informační služby a příkazy pro řízení replikace na základě funkcí zrcadlení úložišť ETERNUS DX, Symmetrix a CLARiiON CX.

SPACEOPT

Výkonná procedura pro správce systému BS2000, která slouží k optimalizaci diskového úložiště; v případě, že jsou používány současné verze – může pomocí ní být provedena reorganizace za provozu.