GTM-PMS6HVM
Skip to main content

SECOS (BS2000)

Implementace řešení zabezpečení pro systémy BS2000, která splňuje všechny požadavky – od nejjednodušších koncepcí až po složité zásady zabezpečení.

Současná verze: V5.4

Spolehlivá ochrana dat je klíčovým požadavkem pro použití systémů ke zpracování komerčních dat. Nejdůležitější data musejí být efektivně chráněna před záměrným a především neúmyslným pozměněním či zničením. SECOS je softwarový produkt určený k implementaci řešení zabezpečení pro systémy BS2000. Tato řešení splňují všechny požadavky zásad zabezpečení zákazníků, od jednoduchých koncepcí po složité.

Rizika zabezpečení týkající se zpracování komerčních dat jsou různá. Od chyb způsobených při používání a provozu systémů IT až po promyšlený počítačový zločin. Možným důsledkem je ztráta dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat. Proto je nezbytné s těmito riziky bojovat a podniknout bezpečnostní opatření ke správě a monitorování přístupových práv a předvídání potenciálních hrozeb, aby bylo možné těmto rizikům čelit, pokud by se staly skutečnými.

Základní funkce zabezpečení v systému BS2000 a produktu SECOS nabízejí společně komplexní, rozšiřitelné možnosti zabezpečení provozu systému BS2000 v interaktivním a dávkovém provozním režimu. Nabízejí také prostředí POSIX a postupy a aplikace založené na tomto prostředí. Tento produkt je doplněn také rozsáhlou škálou služeb, od analýz zabezpečení po řešení SECOS na míru pro instalace systémů BS2000.

S ohledem na funkce zabezpečení podnikových serverů BS2000 (zejména SECOS) lze tyto servery úspěšně zahrnout do auditů zabezpečení a s jejich pomocí přispět k certifikaci správy zabezpečení společnosti. Součástí produktu SECOS jsou tyto základní funkce: 
  • Rozšířené řízení přístupu pomocí vylepšené identifikace a ověření uživatelů. 
  • Možnosti řízení přístupu pro objekty (vč. souborů). 
  • Podpora uživatelských skupin, mechanismy rozšířené správy práv a správy decentralizovaných systémů. 
  • Audit a protokolování událostí souvisejících se zabezpečením.