GTM-PMS6HVM
Skip to main content

CRTE (BS2000/OSD)

Prostředí CRTE (Common run-time Environment) požadované ke spouštění zdrojových kódů programů kompilovaných pomocí kompilátorů jazyků C/C++, COBOL2000 a COBOL85.

Aktuální verze: V2.9 a V10.0

Prostředí CRTE (Common Run-Time Environment) je požadovaný softwarový produkt potřebný ke spouštění zdrojových kódů programů kompilovaných pomocí kompilátorů jazyků C/C++, COBOL2000 a COBOL85. Prostředí CRTE slouží jako ústřední rozhraní mezi objekty generovanými kompilátory a operačním systémem BS2000/OSD.

Prostředí CRTE obsahuje knihovny pro konkrétní jazyky, neutrální knihovny, rutiny k propojování programů, matematické funkce, standardizované funkce obsluhy událostí a výjimek a správu úložišť a I/O funkcí. Součástí prostředí CRTE jsou i soubory hlaviček knihoven funkcí jazyků C a C++.

Výhody prostředí CRTE:
  • Aplikace propojené pomocí prostředí CRTE splňují podmínky auditu, protože příslušné moduly runtime lze jednoznačně identifikovat pomocí čísel jejich verzí. 
  • S výjimkou několika málo rutin lze celé prostředí CRTE sdílet a předem načítat, což snižuje dobu stránkování a načítání. 
  • Generovaný formát /390 zajišťuje kompatibilitu objektů ke spouštění aplikací pro systém BS2000/OSD zákazníků, dokonce i v případě budoucích změn architektury. 
  • Mechanismus řízení verzí zajišťuje, že jsou příslušné rutiny modulu runtime vždy připojeny.