GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Správa výkonu (BS2000/OSD)

Nepřetržité sledování výkonu je základem efektivního a ekonomického provozu systémů IT. Díky produktové řadě openSM2 nabízí společnost Fujitsu konzistentní řešení pro firemní správu systémů serverů a datových úložišť.

COSMOS

Vylepšení programů pro monitorování a analýzu, které jsou řízené událostmi a které se používají k analýze indikátorů výkonu systému BS2000.

DAB

Součást koncepce Hyperfile systému BS2000, která spravuje ukládání dat periferních zařízení do paměti cache za účelem zlepšení výkonu aplikací a I/O operací.

openSM2

Poskytuje rozsáhlá data shromážděná při sledování za účelem zlepšení výkonu serverových systémů BS2000, Solaris, Linux, Windows, VMware ESX Server, Xen, systémů úložišť ETERNUS DX, Symmetrix, CLARiiON a FibreCAT a dále všech systémů, které podporují standard SNMP.

PCS

Distribuuje práci mezi systémovými prostředky BS2000 pro různé kategorie a úlohy na základě požadavků uživatelů.

SCA

Umožňuje zvýšení celkové propustnosti instalace za účelem zvýšení flexibility počítačových center organizace využívajících systém BS2000.

SM2-PA

Analyzuje data shromážděná při sledování prostřednictvím produktu openSM2 za účelem ladění aplikací a systémových programů.