GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Integrace/inovace (BS2000)

Integrace podnikových aplikací (EAI) a řízení firemních procesů (BPM) představují v současnosti velmi významná témata. Důležité firemní aplikace je možné integrovat do webových portálů. Podobně lze s využitím inovativní technologie webových služeb naložit i s interními a externími firemními procesy.
Sada middlewarových produktů openSEAS poskytuje kompletní sadu funkcí pro inovaci aplikací a vývoj moderních aplikací. Nabízí řešení všech problémů, na kterých pracují IT oddělení – od konsolidace přes integraci starších aplikací až po vývoj webových služeb a instalaci portálů. Produkt openSEAS doplněný o komplexní nabídku služeb je ideální integrační software, i pro projekty SOA.

BeanConnect™ – Ochrana investic pomocí integrace

BeanConnect propojuje klasické monitory transakcí s moderními aplikačními servery.
Spojení umožňuje použít starší aplikace v nových firemních procesech. Aplikace založené na aplikačních serverech J2EE jsou propojeny s aplikacemi navrženými pro použití s monitorem TP řešení openUTM nebo s transakčním serverem CICS Transaction Server. Propojení bylo vyvinuto v souladu s architekturou JCA (J2EE Connector Architecture). Nové aplikace založené na technologii J2EE lze proto integrovat do existujícího prostředí IT pomocí prostředků jazyka Java.

Podrobnější informace arrow-double

openFT – Integrace dat prostřednictvím podnikového přenosu souborů

Řešení řízeného přenosu souborů – automatizované, zabezpečené a cenově nenáročné
Většina IT manažerů má největší obavy ze zabezpečení přenášených dat. Jak lze typický přenos souborů upgradovat na řízený přenos, který by se dal nazvat zabezpečeným přenosem souboru – a který také podporuje protokol FTAM (například v bankovním sektoru nebo pro účely veřejné správy při registraci motorových vozidel, během celního řízení nebo v centrálních registrech adres)? Odpověď přináší řešení openFT, řada produktů pro podnikový přenos souborů od společnosti Fujitsu.

Podrobnější informace arrow-double

open UTM – spičková platforma zpracování transakcí

Monitor transakcí – spolehlivost, škálovatelnost, vysoká dostupnost a úspora zdrojů při maximálním výkonu
Tato provozní platforma vyšší třídy nabízí kvalitu počítače mainframe i v prostředích UNIX a Windows. Vícevrstvá řešení klient-server budou uvedena do provozu pomocí produktu openUTM a účinně podporována. Aplikace založené na produktu openUTM jsou odolné vůči chybám. openUTM obsahuje všechny zdroje v transakčním procesu a nabízí tedy komplexní funkci restartu.

Podrobnější informace arrow-double

WebTransactions – Integrace portálů a přizpůsobení pro web

Nástroj pro firemní procesy – flexibilní integrace stávajících hostitelských aplikací
Firemní procesy vyžadují od firemního IT oddělení komplexní a bezchybnou podporu. Aby bylo možno podporu zajistit, je nutné rychle a spolehlivě integrovat stávající i nové aplikace provozované na různých platformách do jednotného a rozšiřitelného systému. Spolu s WebTransactions tvoří sada openSEAS produkt, který umožňuje použití schválených hostitelských aplikací v nových podnikových procesech a scénářích s využitím moderních aplikací.

Podrobnější informace arrow-double