GTM-PMS6HVM
Skip to main content

RFA (BS2000)

Vzdálený přístup k souborům

Oznámená verze: V18.0 a V19.0

Přístup RFA (Remote File Access – Vzdálený přístup k souborům) umožňuje uživatelům systému BS2000 přistupovat k databázím jiných systémů BS2000 přímo z jejich úlohy. Díky tomu nehraje roli, zda jsou tyto systémy provozovány nativně na serveru nebo jako hostované systémy prostřednictvím systému VM2000.

Přístup je možné ovlivnit prostřednictvím rozhraní systému pro správu dat (DVS) systému BS2000, prostřednictvím příkazů systému BS2000 i prostřednictvím rozhraní programů.
Každá úloha může vytvořit připojení přístupu RFA k maximálně 16 dalším systémům. Předpokladem je, že všechny zúčastněné systémy vytvoří podmnožinu sítě BCAM.

Nejdůležitější výhody přístupu RFA pro uživatele:

  • Úplná sada funkcí systému DVS pro místní data je zároveň snadno k dispozici pro vzdálená data, aniž by bylo nutné kopírovat tato data do místního systému.
  • Ke zkopírování souboru z jednoho systému BS2000 do jiného stačí vybrat příkaz COPY-FILE. Již není nutné vyměňovat datová média ani provádět přenos souborů. Údržba funkcí systému BS2000 pro práci se soubory probíhá automaticky.
  • Procedury rozhraní SDF mohou přímo přistupovat k databázím jiných systémů, takže lze snadno a spolehlivě ovládat úlohy mezi systémy.