GTM-PMS6HVM
Skip to main content

openNet Server (BS2000)

Správce komunikace systému BS2000

Současná verze: V3.5

„Otevřená síťová platforma“ je termín používaný k popisu propojení mezi systémem BS2000 a různými datovými komunikačními systémy. Základní komponentou otevřené síťové platformy v systému BS2000 je volitelná jednotka openNet Server (zkrácené označení: ONETSERV (BS2000)), která je tvořena různými produkty, včetně produktů BCAM, DCAM atd. Přenosový systém byl v kontextu serveru openNet Server (BS2000) systematicky rozšířen na správce komunikace.

Produkt openNet Server (BS2000) se skládá z produktů BCAM, DCAM, CMX a SOCKETS (s jejich rozhraním programů pro uživatele) a také z produktů IPSec a IKED zajišťujících zakódovaný přenos uživatelských dat, produktu LWRESD umožňujícího přístup k serveru DNS, produktu VTSU-B zajišťujícího podporu logických terminálů a produktu XHCS zajišťujícího převod symbolů mezi různými znakovými sadami. Rozhraní programů pro uživatele umožňuje implementaci jednotlivých aplikací pro datovou komunikaci. Standardizovaný koncept sledování podporuje implementaci a provoz rozhraní programů pro uživatele.
IPv6 ReadyIPv6
Podpora protokolu IPv6 je zajištěna naplňováním podmínek programu IPv6 Ready Logo. To umožňuje implementaci zásobníku protokolu IPv6 v souladu s požadavky rozhraní RFC a interoperabilitu se zásobníky protokolu IPv6 jiných výrobců. Produkt openNet Server díky tomu získá zlaté logo programu IPv6 Ready Logo.

BCAM
Implementuje přenosové funkce v hostitelském počítači v rámci otevřené síťové platformy v systému BS2000. Ve spojení s rozhraním HNC (High-speed Net Connect) je možné implementovat síťové technologie odolné vůči chybám jako součást konfigurace zajišťující redundanci.

Připojení serveru DNS
Názvy a adresy partnerských systémů připojených k systému BS2000 je možné ukládat na externích serverech DNS za účelem zajištění snadné a konzistentní správy.
Produkt BCAM může pomocí dodaného produktu LWRESD přistupovat k serveru DNS, který zajišťuje převod názvů na adresy a obráceně.

IPSec
Podporuje použití šifrování ve vrstvě 3 (vrstva sítě nebo přepínání) referenčního modelu OSI. Protokol IPSec poskytuje ověřování komunikujících partnerů a také kódování uživatelských dat.

IKE
Implementace protokolu IPSec do produktu openNet Server podporuje automatickou výměnu klíčů prostřednictvím protokolu Internet Key Exchange IKEv1 a IKEv2.

DCAM
Pomocí protokolů pro konvergenci dává rozhraní programů pro uživatele k dispozici přenosovou službu NEA nebo ISO, a to prostřednictvím všech tří sad komunikačních protokolů (NEA, ISO, TCP/IP).

VTSU-B
Používá se pro logickou podporu terminálů a terminálových tiskáren v režimu Řádek/Páska. Pro režim Formát může být dále použit produkt FHS.

CMX
Představuje systém přístupu k přenosu a disponuje rozhraním programů pro uživatele (ICMX) a také používá služby přenosového systému BCAM.

Sockets
Dává uživatelským aplikacím k dispozici přenosovou službu TCP a spouštěcí prostředí.

XHCS
Poskytuje nezbytné informace ke všem znakovým sadám pro všechny operace porovnání a převodu. Rozhraní XHCS jsou také k dispozici každému programu pro uživatele.