GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Komunikace (BS2000)

Komplexní portfolio řešení pro připojení serverů BS2000 k síti.

Přenos dat, hlasu, zvuku a videa probíhá prostřednictvím různých sítí, jako jsou například místní sítě (LAN), sítě WAN a mobilní sítě (GSM). Připojení k síti (a zejména kombinace tradičních sítí s moderními vysokorychlostními sítěmi) pro servery BS2000 je uskutečňováno prostřednictvích speciálních síťových propojení umožňujících spolupráci. Řešení přístupu serverů BS2000 k síti zahrnuje celou řadu připojení k místním sítím (LAN) a sítím WAN (základní služby sítí LAN/WAN).

openNet Server

Špičkový správce komunikace pro sítě TCP/IP, sítě ISO a historicky vyvinuté síťové architektury.

TIAM

Interaktivní systém přístupu pro režim dialogu mezi uživatelem a počítačem v systému BS2000.

MT9750

Software terminálové emulace pro připojení počítačů k systémům BS2000