GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Vysoká dostupnost (BS2000)

Vysoká dostupnost a škálovatelnost pro celou infrastrukturu IT

Klastr je tvořen množstvím serverových systémů, které jsou propojeny dohromady a fungují jako jeden systém. To zajišťuje škálovatelnost a vysokou dostupnost aplikací a služeb v případě výskytu selhání nebo plánovaného odstavení.

HIPLEX (Highly Integrated System Complex) je koncept společnosti Fujitsu pro podporu klastru pro sdílení dostupnosti a zátěže, který je tvořen několika podnikovými servery BS2000. (Jako HIPLEX nazýváme také každou víceserverovou konfiguraci, která má atributy jednoho z výše uvedených typů klastru.)

HIPLEX se skládá z několika jednoprocesorových nebo víceprocesorových systémů propojených prostřednictvím sítě. Každý z těchto procesorových systémů má vlastní operační systém BS2000 nebo využívá produkt VM2000. Takové nastavení systému HIPLEX umožňuje větší škálovatelnost a redundanci než tradiční jednoprocesorové nebo víceprocesorové systémy s architekturou využívající sdílenou paměť. (Symmetric Multiprocessor = SMP).

Systémy HIPLEX AF a HIPLEX MSCF umožňují implementaci aplikací s nejvyšší možnou dostupností jako součást víceserverového konceptu:
  • Při selhání jednoho systému jsou aplikace sledované systémem HIPLEX AF automaticky přepnuty do druhého nedotčeného systému (aktivní pohotovostní režim), a to společně s jejich prostředky. Doba, po kterou je systém mimo provoz, je minimalizována zařízením pro automatickou detekci selhání a také díky skutečnosti, že není vyžadováno restartování systému, takže není ovlivněna dostupnost aplikací. Je k dispozici také možnost záložního pohotovostního režimu, díky níž je systém, ve kterém došlo k selhání, automaticky restartován na druhém serveru.
  • Kromě správy selhání systému může systém HIPLEX AF zvýšit dostupnost po selhání aplikace a poskytnout základ klastru pro sdílení zátěže. Takto je možné s pomocí systému HIPLEX AF přemístit konkrétní aplikace na jiný server. 
  • V případě pohromy, jako je místní havárie na pracovišti se serverem nebo servery a (zrcadleným) úložištěm, systém HIPLEX AF autonomně přepne na vzdálené datové centrum (převzetí služeb při selhání), aniž by došlo ke ztrátě dat. Podpora přenosu aplikací zpět do obnoveného datového centra (navrácení služeb po obnovení) je zajištěna stisknutím jediného tlačítka. 

HIPLEX MSCF

Jedná se o klastrový koncept, který zajišťuje dostupnost, provozuschopnost a rozložení zatížení sítě s několika platformami BS2000/OSD Business Server.

Software FUJITSU BS2000 DRV

Nabízí možnost zrcadlení úložiště dat zdvojením operací čtení a zápisu na systémy diskových úložišť v systému BS2000.

SHC-OSD

Poskytuje informační služby a příkazy pro řízení replikace na základě funkcí zrcadlení úložišť ETERNUS DX, Symmetrix a CLARiiON CX.