GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Softwarové produkty (BS2000)

Postavte své firemní řešení s využitím naší komplexní nabídky – společnost Fujitsu bude po celou dobu s vámi.

Dynamické infrastruktury
Dynamické infrastruktury jsou strategií technologických řešení Fujitsu, která představuje komplexní nabídku umožňující firmám našich zákazníků zachovat pružnost a konkurenční výhodu. Tato strategie vyžaduje složité a vyspělé technologie virtualizace, automatizace a integrace, které byly v systému BS2000 používány po mnoho let a které se budou trvale vyvíjet. Odzkoušené a důvěryhodné funkce mainframových systémů, jako je bezkonkurenční odolnost proti selhání, vynikající koncepce zabezpečení, výjimečné možnosti rozšiřování a výborné možnosti správy, jsou důležitější než kdykoliv předtím. Tyto vlastnosti jsou důvodem nízkých celkových nákladů na vlastnictví (TCO), kterými je systém BS2000 pověstný.

Výkon a spolehlivost
Rozsáhlá množina služeb a funkcí systému BS2000 je zárukou nejlepší možné podpory existujících a nových infrastruktur IT. Otevřená rozhraní tohoto systému nabízejí integraci do moderních architektur aplikací, která nezastará. Řadí se sem otevřená standardní rozhraní, sjednocená technologie systému a adaptabilní software pro otevřenou integraci. Rozsáhlé možnosti rozšiřování platformy BS2000, které umožňují dosáhnout k nejvyšším hranicím výkonu, zaručují zákazníkům se systémem BSD2000 flexibilní odezvu na zvyšující se požadavky na celkový výkon systému.


Účetnictví

Poskytuje účetní nástroje odolné vůči auditům, které umožňují přesnou fakturaci provozních nákladů na informační technologie na základě využití prostředků jednotlivými uživateli.

Operační systém BS2000

Pyšní se všemi důležitými přednostmi dynamických datových center (DDC), včetně škálovatelnosti, dostupnosti, zabezpečení a snadné správy.

Komunikace

Z internetu se postupně stal centrální bod, který propojuje elektronické podnikání. Ať už se budete v budoucnosti nacházet kdekoli – v práci, doma či na cestách – stačí se přihlásit k internetu a budete připraveni pracovat. Přenos dat, hlasu, zvuku a videa probíhá prostřednictvím celé řady sítí, jako jsou například místní sítě (LAN), sítě WAN a mobilní sítě (GSM).

Databázové systémy (BS2000)

Výhody systémů BS2000 se plně projeví při podpoře vysoce výkonných a účinných, zabezpečených a úsporných aplikací transakčního zpracování online (OLTP).

Systémy souborů

Přidejte k systému souborů BS2000 otevřené systémy souborů.

Zpracování formátů

Snadný způsob vytváření masek obrazovek nebo grafických uživatelských rozhraní

Vysoká dostupnost (BS2000)

Klastr je tvořen množstvím serverových systémů, které jsou propojeny dohromady a fungují jako jeden systém. To zajišťuje škálovatelnost a vysokou dostupnost aplikací a služeb v případě výskytu selhání nebo plánovaného odstavení.

Integrace/inovace App Desk Services

Middlewarové řešení openSEAS integruje aplikace v rámci podniku a poskytuje aplikacím systému BS2000 přístup k internetu, včetně přístupu prostřednictvím mobilních zařízení.

Internetové služby

Vybrané funkce interoperability a optimalizované e-mailové standardy v souladu s datovými komunikačními systémy.

Plánování úloh

Plánování úloh umožňuje rozsáhlou automatizaci dávkového zpracování s cílem minimalizovat provozní náklady a snížit chybovost úloh.

Správa výkonu

Analyzuje a optimalizuje rozložení zátěže, využití místa na disku a flexibilitu systému.

Správa tisku

Poskytuje veškeré služby potřebné pro vytvoření celopodnikového a multiplatformního řešení tisku.

Programovací systémy

Jsou základem efektivního provozu důležitých moderních podnikových aplikací v systémech BS2000.

Správa zabezpečení

Poskytuje komplexní strategie zabezpečení pro dynamická datová centra (DDC).

Správa protokolu SNMP

Podporuje cenově nenáročnou a efektivní správu nesourodých systémů v podnikové síti.

Správa úložiště

Umožňuje maximálně využít výhody obsluhy a používání připojených médií pro ukládání dat. Komplexní portfolio softwarových produktů poskytující optimálně integrovaná a koordinovaná řešení.

Řízení systému

Zahrnuje produkty umožňující podporu a automatizaci řízení provozu systému.

Nástroje

Řešení informačních technologií vyžadují vyváženou interakci hardwaru, softwaru, metodologie a odborných zkušeností. Pouze taková kombinace dokáže zákazníkům nabídnout celkové řešení, které splní všechny požadavky. Je možné velmi flexibilně přijmout řešení informačních technologií s různými nástroji, a splnit tak individuální požadavky zákazníků.

Virtualizace (VM2000)

Virtualizace systému BS2000 prostřednictvím systému VM2000 vede ke snížení nákladů na informační technologie díky zvýšení efektivity, flexibility a schopnosti odezvy. Virtualizace zároveň zajistí optimální využití prostředků.