GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Správa tisku

Dokonalý tisk s platformami BS2000/OSD

Naše nástroje pro správu tisku sjednocují funkce klasického mainframového spoolu s kompatibilními rozšířeními pro multiplatformní tisk v sítích. Modely využití upřednostňují efektivitu při sdílení serverů a zajišťování optimálního využití vysoce výkonných tiskových systémů v datovém centru nezávisle na tom, zda se jedná o síťový tisk nebo o nasazení centrálního tiskového serveru. Níže je uveden seznam komponent tiskových služeb dostupných pro platformy BS2000/OSD.

Lokální SPOOL

Součást operačního systému BS2000/OSD-BC, obsahuje ovladače (kromě režimu I) pro všechny lokálně připojitelné tiskárny, od skupin tiskáren po volně škálovatelné tiskové systémy s vysokým výkonem od firmy Océ, která je partnerem společnosti Fujitsu. Lokální SPOOL nabízí základní podporu pro subagenty SNMP, přičemž funkce SPOOL jsou dostupné klientům na dalších platformách přes Dprint. BS2000/OSD-BC také obsahuje program pro správu služby s rozsáhlými funkcemi správy pro tiskové zdroje SPOOL.

SPOOLAPA – tiskový systém/směrovač

V systému BS2000/OSD je komponentou tiskových služeb APA pro AFP směrovač. Jeho hlavní funkcí je poskytovat rozhraní pro tisk nezávislé na zařízení. V tomto prostředí aplikace potřebují pouze schopnost poslat data do spool systému. Směrovač poté poskytne následující důležité funkce: transformace datového proudu, správu tiskových zdrojů a komunikaci s tiskovým serverem. Směrovač je distribuován společností Océ.

RSO – vzdálený výstup spoolu

RSO se využívá společně se službou SPOOL a umožňuje přístup ke vzdáleným tiskárnám (pracovních stanic) v konvenčních konfiguracích TRANSDATA a v současných sítích LAN. Protože podporuje otevřený protokol LPD (Line Printer Daemon), neexistují prakticky žádná omezení druhu tiskáren, ke kterým lze přistupovat. Funkce RSO je také k dispozici pro transakční tisk společně s openUTM.

Distribuované tiskové služby

Dprint je univerzální základní produkt pro distribuovaný tisk ve standardních a heterogenních sítích. Umožňuje použití široké řady přizpůsobených řešení tiskových serverů v konfiguracích se systémem BS2000/OSD při použití společně s partnerskými produkty na dalších platformách jako je Xprint (spool systém pro platformy UNIX) a Wprint (komponenta klient/server pro platformy Windows).