GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2017 >
  7. Zastaralá technologie brzdí evropský rozvoj digitalizace veřejného sektoru

Zastaralá technologie brzdí evropský rozvoj digitalizace veřejného sektoru

Stručná fakta:

  • Průzkum zadaný společností Fujitsu odhalil, že čtyři z pěti vedoucích pracovníků ve veřejném sektoru jsou přesvědčeni, že navzdory pomalému startu dosáhnou digitalizace do roku 2021
  • 50 procent dotazovaných viní ze zdržování dosavadního rozvoje stárnoucí technologii a infrastrukturu
  • Zákazníci veřejného sektoru jsou klíčovou hnací silou digitalizace
Hanover, March 20, 2017 – Podle studie¹ zadané společností Fujitsu brzdí stárnoucí technologická infrastruktura úsilí veřejného sektoru o využití výhod digitalizace. Vedoucí pracovníci ve veřejném sektoru jsou však stále přesvědčeni, že ve stále více digitalizovaném světě budou schopni uspět.
Ve skutečnosti se více než polovina vedoucích pracovníků ve veřejném sektoru (55 procent) domnívá, že jejich organizace již za pouhé čtyři roky nebude existovat ve své současné podobě, a okolo 82 procent připouští, že zásadní změny jsou nevyhnutelné, protože digitalizace působí rozsáhlé změny obchodních praktik napříč všemi odvětvími.
Okolo 93 procent dotazovaných tvrdí, že jejich společnosti se musí vyvíjet, aby mohly prosperovat, a téměř všichni (96 procent) jsou přesvědčeni, že vývoje budou schopni dosáhnout. Ve skutečnosti je jen 14 procent z nich znepokojeno nebo má obavy z narušení způsobeného digitalizací, vůbec nejnižší procento ze všech zkoumaných odvětví. Tato sebejistota je podtržena zjištěním, že více než čtvrtina (26 procent) vedoucích pracovníků ve veřejném sektoru věří, že patří mezi digitální lídry ve svém odvětví, což je vyšší procento než v jakémkoli jiném odvětví.
Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví, kde je digitalizace v první řadě ovlivněna touhou udržet krok s konkurencí, jsou to zákazníci, kteří jsou klíčovou hnací silou digitálního narušení ve veřejném sektoru, což odráží vzrůstající očekávání veřejnosti, co se týče služeb zákazníkům a dodávky digitálních služeb. Kromě toho na otázku, kdo je lídrem digitalizace v tomto sektoru, byla nejčastěji citovaná odpověď „zavedené organizace, které do sektoru vstupují“, jako například Google a Amazon (33 procent), což naznačuje, že většina organizací veřejného sektoru stále více zvažuje využití on-line služeb spravovaných zákazníkem.

Stárnoucí technologie brzdí veřejný sektor

Zatímco přijetí digitalizace skýtá mnoho možných výhod, ne všechny organizace ve veřejném sektoru očekávají, že je budou moci plně využít. Mnoho vedoucích pracovníků se domnívá, že jim v dosažení jejich potenciálu překáží zejména stárnoucí technologie a infrastruktura (50 procent), což představuje nejvyšší procento ze všech odvětví. Dalších 43 procent uvedlo jako překážku vnitřní kulturu a strach ze změny, přičemž mimořádná složitost této změny byla zmíněna jedním ze tří dotazovaných (32 procent).
Navzdory těmto problémům veřejný sektor přijímá opatření k digitalizaci a aktualizaci své infrastruktury. Dvě třetiny (66 procent) dotazovaných již investovaly do nových technologií, téměř stejné procento (65 procent) změnilo svou obchodní strategii a o něco více než polovina (51 procent) vylepšuje své operace a postupy. Při posuzování toho, čeho je nejvíc potřeba k zajištění úspěchu ve stále více digitalizovaném světě, téměř polovina (49 procent) dotazovaných ve veřejném sektoru uvedla „investice do inovací“.
Podle 71 procent vedoucích pracovníků v sektoru je klíčem ke schopnosti organizací veřejného sektoru dále prospívat nadále věnovat pozornost technologii. Téměř stejný počet (70 procent) dotazovaných se domnívá, že spolupráce s odborníky v oboru technologie bude mít zásadní vliv a umožní jim podílet se na formování reakce na změny v tomto odvětví. Přibližně 43 procent dotazovaných již začalo budovat nová strategická partnerství. I přes dosažený pokrok až do současné doby pro většinu dotazovaných ke změnám dochází příliš pomalu a 72 procent z nich tvrdí, že by chtěli, aby se jejich organizace vyvíjely rychleji.
Hugo Lerias, pracovník z oborových vertikál, partnerství s veřejným sektorem a služeb automobilové obchodní aplikace společnosti Fujitsu EMEIA, říká: „Je jasné, že evropský veřejný sektor je na cestě k digitalizaci, hlavně díky svým zákazníkům a jejich rostoucím očekáváním týkajícím se přítomnosti veřejného sektoru na internetu. Nicméně pokrok je zdržován zejména zastaralou IT infrastrukturou. Zatímco veřejný sektor pokračuje v přepracování způsobu poskytování služeb, vedoucí pracovníci již identifikovali potřebu obrátit se na partnery z řad odborníků, kteří se spolu s nimi budou podílet na vytváření jejich vlastní digitální transformace. Lze očekávat, že v době, kdy se digitalizace konečně uchytila ve veřejném sektoru, dojde při tomto kvantovém skoku ke vzniku nových příležitostí pro dodavatele technologie, stejně jako pro distribuční partnery.“

Poznámky pro redaktory

1Kvantitativní výzkum „Připraveni na digitál: Spoluvytváření ve věku narušení“ (Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption) provedla v září 2016 nezávislá výzkumná organizace Censuswide. Průzkumu se zúčastnilo 1 180 nejvyšších výkonných vedoucích pracovníků (tzv. kategorie „C-Suite“) ze středně velkých a velkých podniků z veřejného sektoru, odvětví finančních služeb, maloobchodního prodeje a výroby, včetně 250 dotazovaných ze zpracovatelského odvětví. Dotazovaní pocházeli z USA (210), Spojeného království (156), Austrálie (152), Německa (152), Španělska (150), Francie (150), Itálie (150), Finska (30) a Švédska (30).

On-line zdroje

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přibližně 140 000 zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích. Fujitsu společně se svými zákazníky využívá své dlouholeté zkušenosti a sílu informačních a komunikačních technologií k vytváření budoucnosti naší společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2018, dosáhly výše 4,1 bilionu jenů (39 mld. USD). Další informace naleznete na webu http://www.fujitsu.com.

O Fujitsu EMEIA

Fujitsu podporuje inteligentní společnost zaměřenou na člověka, v níž se inovace řídí součinností lidí, informací a infrastruktury. Našich 27 000 pracovníků v oblasti Evropy, Středního východu, Indie a Afriky (EMEIA) je oddaných digitální spolupráci, v níž se propojuje obchodní profesionalita s digitální technologií a společně s ekosystémem partnerů a zákazníků vzniká nová hodnota. Našim zákazníkům zprostředkováváme digitální transformaci pomocí propojených technologických služeb, zaměřených na umělou inteligenci, internet věcí a cloud – to vše s podporou zabezpečení. Další informace naleznete na adrese http://www.fujitsu.com/fts/about/ 

Date: 20 March, 2017
City: Hanover