GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Fujitsu Technology Solutions Česká republika >
  4. Fujitsu Technology Solutions Česká republika

Fujitsu Technology Solutions Česká republika


Základní informace o společnosti

Obchodní firma: Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
Sídlo: V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71416
Identifikační číslo: IČ: 261 15 310
Daňové identifikační číslo: DIČ: CZ26115 310
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: 2029620405/2600
Statutární zástupci: Dariusz Kwieciński, jednatel
Ing. Jiří Řehák, jednatel

Politiky a Certifikáty

V červenci a srpnu 2008 prošla česká pobočka společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o., úspěšně certifikačním auditem a získala certifikáty LL-C (Certification) pro procesy "Řízení a realizace IT projektů. Nákup, prodej, servis a služby v oblast ICT infrastruktury", které dokladují, že systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy ISO 9001, systém environmentálního managementu odpovídá normě ISO 14001, management IT služeb splňuje požadavky normy ISO/IEC 20000-1 a systém managementu bezpečnosti informací splňuje požadavky normy ISO/IEC 27001. V prosinci 2008 získala společnost další certifikát BS OHSAS 18001 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2014 proběhl úspěšně recertifikační audit shody s výše uvedenými mezinárodními standardy. Certifikáty jsou platné do roku 2017.

Politika BOZP FTSOpen a new window

BS OHSAS 18001-2007 CertificateOpen a new window
Politika kvality FTSOpen a new window

ISO 9001-2008 CertificateOpen a new window
Environmentalni politika FTSOpen a new window
ISO 14001-2004 CertificateOpen a new window
Politika managementu služeb FTS
ISO 20000-1-2005 CertificateOpen a new window
OSVĚDČENÍ Registrace

ISO 27001-2005 CertificateOpen a new window
ECOBAT Osvedceni