GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Vize a hodnoty

Naše vize – „lepší pochopení zákazníka znamená lepší služby“

Cíle naší společnosti a cesty, kterými se chceme odlišit od jiných dodavatelů, nejlépe vyjadřuje naše heslo: „lepší pochopení zákazníka znamená lepší služby“. To znamená, že lépe rozumíme požadavkům zákazníků a dokážeme jim poskytovat optimální podporu. Snažíme se svým zákazníkům přiblížit – lépe naslouchat, analyzovat jejich potřeby a nabízet nejvhodnější řešení. Tato vize je spojena s naším heslem „we make sure“, které je součástí loga společnosti, a heslem „smysl pro zodpovědnost“, které je středem zájmu veškerého jednání společnosti Fujitsu. Naší hlavní výhodou je, že jsme vždy připraveni převzít zodpovědnost – a tuto vlastnost neustále rozvíjíme. Bereme tuto zodpovědnost velice vážně a klademe vysoký důraz na poskytování skutečné hodnoty zákazníkům a na optimalizaci kvality našich produktů, řešení a služeb.

Naše hodnoty

Jednoduchost – Snadno se s námi spolupracuje a naše řešení jsou jednoduchá.
Poctivost – Vyznáváme otevřenost, vzájemný respekt a důvěru. 
Odvaha – Nebojíme se řešení problémů, které jsou výzvou pro celé odvětví. 
Inspirace – Propagujeme inovaci a pěstujeme tvořivost. 
Spolehlivost – Plníme své závazky.

Naše principy vedení

Principy vedení používané ve společnosti Fujitsu se zakládají na našich hodnotách.
  • Zaměřujeme se na hodnotu pro zákazníka a na obchodní výsledky
  • Myslíme strategicky a udáváme směr
  • Jsme nositelem změn a motorem implementace
  • Motivujeme zaměstnance k optimální výkonnosti
  • Sdílíme znalosti a zkušenosti
  • Plníme své sliby

Naše principy vedení jsou definovány principy LEAD:

Drive