GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. O společnosti >
 3. Informace pro vás >
 4. Zájemci o práci>
 5. Co nabízíme a očekáváme

Co nabízíme a očekáváme

Co nabízíme?

Od našich zaměstnanců očekáváme mnoho a na oplátku jsme ochotni jim mnoho poskytnout.
Ani není třeba zmiňovat, že to znamená:
 • Práci v mezinárodním prostředí
  Jako výsledek mezinárodní spolupráce v různých lokalitách mají naši zaměstnanci možnost pracovat na mezinárodních projektech a rozšiřovat své obzory.
 • Optimální pracovní podmínky
  Nabízíme našim zaměstnancům prostor k manévrování, flexibilní pracovní dobu, možnost implementovat nové a kreativní nápady a být aktivní v mezinárodním pracovním prostředí.
 • Osobní rozvoj a pokročilá školení
  Ve společnosti Fujitsu Technology Solutions objevujeme talentované zaměstnance a podporujeme rozvoj jejich potenciálu a optimální vývoj kariéry. Naše široká nabídka pokročilých školení podporuje strukturovaný proces kariérního rozvoje našich zaměstnanců a zajišťuje jim nejnovější informace o aktuálních tématech.

Co očekáváme?

V zájmu zachování vysokého standardu produktů a služeb máme na své zaměstnance jasné požadavky.

Předpokládáme, že naši zaměstnanci mají smysl pro zodpovědnost, otevřenost a hlubokou oddanost a jejich chování je orientováno na zákazníky a týmovou práci. Jsme společnost, která stojí za svým projektem a akcemi zaměřenými na výsledek. Výsledkem naší mezinárodní přítomnosti je schopnost komunikace s odlišnými kulturami. Navzájem se učíme a spoléháme na flexibilitu.

Od uchazečů o zaměstnání očekáváme otevřené myšlení, iniciativu, odpovědnost ke svým povinnostem od samého počátku, příspěvek nových a kreativních nápadů a podnikatelsky orientovaný způsob práce.

Vyhovujete našemu očekávání? 
Pokud ano, ucházejte se o některou z našich nabídek zaměstnání TaleoOpen a new window nebo nám zašlete žádost založenou z vlastní iniciativy.