GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. O Fujitsu CEMEA&I >
  4. Péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí

ZÁKONNÉ NORMY

Likvidace použitých elektronických zařízení byla v Evropské unii po řadu let velkým problémem. Evropská unie proto k řešení tohoto problému přijala dvě legislativní opatření: směrnici WEEE pro nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem (Waste Electrical and Electronic Equipment) a směrnici RoHS pro omezení nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances). Směrnice WEEE, která vstoupila v platnost 13. srpna 2005, vyžaduje od evropských výrobců sběr použitých zařízení. Základním cílem je omezit množství odpadu končícího na skládkách. Tohoto cíle je dosaženo vytvořením programů pro sběr a podporou recyklace a opětovného použití materiálů. Směrnice RoHS platí od poloviny roku 2006. Zakazuje použití látek, jako je olovo, rtuť, kadmium, šestivalentní chrom a látky zpomalující hoření obsahující brom. Podrobnější a aktuální informace o směrnicích WEEE a RoHS naleznete na webové stránce Evropské komise.