การดำเนินการที่ทำงานอัจฉริยะของฟูจิตสึ

ฟูจิตสึจะช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานอัจฉริยะ โดยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสถานการณ์ของคุณพร้อมกับเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจของคุณ และในฐานะหุ้นส่วนด้านกลยุทธ์ เราจะสร้างดิจิตอลโร้ดแมปร่วมกับคุณ ช่วยให้คุณเข้าถึงเป้าหมายทางธุรกิจของตัวเองโดยการบูรณาการการทำธุรกิจ แพลตฟอร์ม และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อและประสานงานภายในบริษัทของคุณ กับหุ้นส่วน และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่ทำงานกำลังวิวัฒน์ไปพร้อมกับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิตอลและความต้องการของผู้คนในศตวรรษที่ 21
ทุกวันนี้เทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานของยุคแรงงานใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับวิวัฒนาการของสถานที่ทำงาน สถานที่ทำงานอัจฉริยะของฟูจิตสึเป็นวิธีการที่เหมาะจะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนแปลงออฟฟิศแบบเก่าให้กลายเป็นที่ทำงานสำหรับแรงงานในอนาคตภายใต้ชุดวิธีการดังต่อไปนี้
 • วิธีเพื่อการประสานความร่วมมือ
  การนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลกัน รวมถึงนำประสบการณ์อันทันสมัยมาใช้ในห้องประชุม
 • วิธีเพื่อการเคลื่อนที่และความปลอดภัย
  ให้อิสระและความยืดหยุ่นในการทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา และบนทุกอุปกรณ์โดยมีความปลอดภัย
 • วิธีเพื่อการบริหารจัดการอาคาร
  สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์และลดรอยเท้าทางนิเวศของคุณ

ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสบการณ์ของผู้ใช้ วิธีเพื่อการประสานความร่วมมือ
วิธีการ
 • การประชุมผ่านเสียง/วิดีโอ/เว็บ
 • อีเมล ปฏิทิน และการแบ่งปันเนื้อหา
 • ห้องประชุมอัจฉริยะ
 • การจองอัจฉริยะ
การนำไปใช้
 • ประสานความร่วมมือในที่ทำงานไซเบอร์
 • ประชุมได้จากทุกที่และบนทุกอุปกรณ์
 • ค้นหาและจองห้องประชุมที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสม
 • วิเคราะห์การใช้งานห้องประชุม
 • แบ่งปันความคิดบนกระดานดิจิตอลเดียวกันได้จากสถานที่ต่างๆ
 • นำเสนองานผ่าน WIFI

การเคลื่อนที่และความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง วิธีเพื่อการเคลื่อนที่และความปลอดภัย
วิธีการ
 • การจองพื้นที่ทำงานส่วนบุคคล
 • EMM (การจัดการการเคลื่อนที่ขององค์กร)
 • ATP (การป้องกันการคุกคามขั้นสูง)
 • SIEM (ข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการสถานการณ์) และอื่นๆ
การนำไปใช้
 • การนำไปใช้
 • สถานที่ทำงานเคลื่อนที่
 • ป้องกันการเข้าถึงสินทรัพย์ขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ป้องกันการโจมตีที่ไม่ทราบที่มาและการโจมตีขั้นสูง
 • ตรวจติดตาม เชื่อมโยงสถานการณ์และการแจ้งเตือน

ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และออฟฟิศสีเขียว วิธีเพื่อการบริหารจัดการอาคาร
วิธีการ
 • การบริหารจัดการการพิมพ์และเอกสารแบบอัจฉริยะ
 • การตรวจติดตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควบคุมระบบปรับอากาศ
 • การจัดการแสงสว่างและพลังงานอัตโนมัติ และอื่นๆ
การนำไปใช้
 • เก็บรักษาและจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิตอล
 • ควบคุมและตรวจติดตามการพิมพ์งานของผู้ใช้
 • ควบคุมคุณภาพอากาศและอุณหภูมิ
 • เปิด/ปิดไฟและม่านบังแสงในห้องประชุมแบบอัตโนมัติตามตารางเวลาการประชุม

Top of Page