Dot Matrix Printer


ฟูจิตสึ เข้าใจคุณ ถึงความต้องการพรินท์เตอร์ที่มีคุณภาพและทนทานจึงเป็นงานของเรา ในการพัฒนา เทคโนโลยีพรินท์เตอร์ เพราะอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมพร้อมให้คุณ เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ DL ซีรีส์ 24 พินมีชื่อเสียงในด้านการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย ฯลฯ แบบหลายส่วนสำหรับงานหนัก ทั้งหมดมีคุณสมบัติการป้อนและป้อนกระดาษอัตโนมัติ ฉีกอัตโนมัติ และความสามารถในการพิมพ์บาร์โค้ด

FUJITSU Dot Matrix Printer DL7400 Pro

ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับมืออาชีพ เครื่องพิมพ์ FUJITSU Dot Matrix DL7400 Pro จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบหลายส่วน ใบสั่งขาย เครื่องเขียน และเอกสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสำหรับงานหนัก เครื่องพิมพ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสำเนาคาร์บอนและไร้คาร์บอน นอกจากคุณสมบัติการจัดการกระดาษที่ยอดเยี่ยมแล้ว เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ 24 พินนี้ยังให้การพิมพ์ความเร็วสูงที่น่าประทับใจและสำเนาสูงสุด 7 ชุดในคราวเดียว (รวมต้นฉบับด้วย)

DL7400-Pro DL7400-Pro

FUJITSU Dot Matrix Printer DL7600 Pro

เครื่องพิมพ์ FUJITSU Dot Matrix Printer DL7600 Pro เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับงานหนักตัวเลือกแรกสำหรับใบแจ้งหนี้แบบหลายส่วน ใบสั่งขาย เครื่องเขียน และเอกสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เครื่องพิมพ์แบบพื้นเรียบนี้ใช้เส้นทางกระดาษหลายเส้นทาง และเหมาะสำหรับการใช้งานใดๆ ที่ต้องใช้สำเนาคาร์บอนและแบบไม่มีคาร์บอน นอกจากคุณสมบัติการจัดการกระดาษที่ยอดเยี่ยมแล้ว เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ 24 พินนี้ยังให้การพิมพ์ความเร็วสูงที่น่าประทับใจและสำเนาไร้คาร์บอนสูงสุด 8 สำเนา

DL7600-Pro DL7600-Pro

FUJITSU Dot Matrix Printer DL3750+

เครื่องพิมพ์ FUJITSU Dot Matrix Printer DL3750+ ที่เชื่อถือได้มาในดีไซน์กะทัดรัด มีระบบจอดรถและโหลดกระดาษอัตโนมัติ ฉีกอัตโนมัติ ความสามารถในการพิมพ์บาร์โค้ด และเหมาะสำหรับการพิมพ์แบบหลายส่วนแบบมืออาชีพ ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที และจำนวนผ้าหมึกที่พิมพ์ได้ 5 ล้านตัวอักษร DL3750+ จึงเหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในสำนักงาน

DL3750+ DL3750+

FUJITSU Dot Matrix Printer DL3850+

เครื่องพิมพ์ FUJITSU Dot Matrix Printer DL3850+ ที่เชื่อถือได้มาในดีไซน์กะทัดรัด มีระบบจอดรถและโหลดกระดาษอัตโนมัติ ฉีกอัตโนมัติ ความสามารถในการพิมพ์บาร์โค้ด และเหมาะสำหรับการพิมพ์แบบมืออาชีพและหลายส่วน ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงและความสามารถในการพิมพ์เอกสารขนาดสูงสุด A3 DL3850+ จึงเหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในสำนักงาน

DL3850+ DL3850+

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย


Phone: +66 (0) 2971-8000
Fax: +66 (0) 2971-9890
E-mail: www.kanoksin.com
Company: บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FTH)

ติดต่อ


Phone: +66 (0) 2302-1500
Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: info@th.fujitsu.com
Company: ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FTH)
Top of Page