ข้อมูลเชิงลึก: การเปลี่ยนแปลง
เชิงลึกสู่สถานที่ทำงาน
แห่งอนาคตในประเทศไทย

ในการสำรวจ ‘การประสานความร่วมมือเพื่อความสำเร็จ (Co-creation for Success)’ ของฟูจิตสึครั้งล่าสุด เราได้สอบถามผู้นำทางธุรกิจจาก 16 ประเทศเพื่อค้นหาผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการมีพลังและอิทธิพลต่อผู้คนด้วย

สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยในประเทศไทยของเราทำให้เข้าใจถึงประเด็นนี้ โดยงานวิจัยเผยว่าผู้นำทางธุรกิจในประเทศไทยมีการจัดลำดับสินทรัพย์ ‘มนุษย์’ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด อันที่จริงแล้ว คนคือผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดย:

  • 90% ระบุว่าความสุขของพนักงานคือกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ
  • 66% กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะเห็นว่าคนสำคัญ แต่ความล้มเหลวในการทำให้ที่ทำงานทันสมัยและความล้มเหลวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานเชิงดิจิทัลก็ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของพนักงานลดลง

ผู้นำ 64% ที่ตอบคำถาม ยอมรับว่ามีการสูญเสียพนักงานที่มีค่าเนื่องจากพวกเขารู้สึกอึดอัดกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 84% บอกว่าพบกับปัญหาการขาดแคลนทักษะซึ่งพวกเขากล่าวว่าจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว ผู้นำทางธุรกิจชาวไทยกำลังมองหาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยพวกเขาในการปรับตัว โดยผู้นำ 100% กล่าวว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาสามปีข้างหน้าจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเขา

Top of Page