ข้อมูลเชิงลึก: ธุรกิจไทย
จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง
เพื่อความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไร

องค์กรทั่วโลกกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การที่มีพนักงานหลายรุ่นทำงานร่วมกันหมายถึงว่าพนักงานกำลังมองหาวิธีการที่แตกต่างในการรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม การที่เทคโนโลยีที่ทำให้องค์กรอัจฉริยะมาถึงจุดไร้ขีดจำกัดหมายถึงธุรกิจจะต้องเปลี่ยนจากการคำนึงถึงเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางมาเป็นการคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำงานจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในองค์กรไทยมากที่สุด ในประเทศไทยได้มีการกำหนดความสำคัญของพนักงานขึ้น ระยะถัดไปในการพัฒนานี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนสามารถนำศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ได้

กุญแจที่จะทำให้บรรลุจุดประสงค์นี้ได้ก็คือการให้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่พนักงานต้องการในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และวางตำแหน่งพวกเขาให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะกับความท้าทายในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินว่าโซลูชั่นใดจะสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจแวดวงธุรกิจตนเองในปัจจุบันเสียก่อน จากนั้นผู้ตัดสินใจจึงจะสามารถทำงานกับพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในการสร้างโร้ดแมปที่จะนำไปสู่ที่ทำงานแห่งอนาคตของพวกเขา

สภาพแวดล้อมการทำงานความอัจฉริยะต้องการการร่วมมือกันมากขึ้นโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

เนื่องจากสถานที่ทำงานมีความอัจฉริยะมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนจะต้องมีบทบาทที่โดดเด่น ซึ่งการร่วมมือโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้นจะสามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของธุรกิจได้ พนักงานที่น่าดึงดูด กระตือรือร้น และมีทักษะมีความสำคัญ และเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์นี้ องค์กรไทยจึงต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน องค์กรจะต้องนำเสนอที่ทำงานที่ปลอดภัย มั่นคง และคล่องตัว ให้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ของพวกเขามาเองได้โดยบริษัทจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อที่จะค้นหาวิธีการที่จะทำให้องค์กรไทยเข้าใกล้ความก้าวหน้านี้ในที่ทำงาน ฟูจิตสึจึงได้จัดให้มีการศึกษาเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร พนักงาน ลูกค้า และสังคมขึ้น

ผลลัพธ์: พนักงานมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา แต่องค์กรไทยยังไม่มีการรับมือกับเรื่องนี้อย่างเหมาะสม

Top of Page