Paketerade servicetjänster

Alla Fujitsus produkter levereras alltid med en standardgaranti. Servicenivå och serviceperiod kan variera beroende på vilka standardgarantisvillkor som är definierade för respektive produkt. Se mer information om standardgaranti.

Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilken tillgänglighet olika användarkategorier kräver. Vad kostar ett stillestånd? Hur snabbt måste ett fel vara åtgärdat?

Om Fujitsus standardgaranti för produkten i fråga inte är tillräcklig för att möta era krav på tillgänglighet, erbjuder Fujitsu ett enkelt och bra sätt att uppgradera servicenivån och/eller serviceperioden via våra förpaketerade servicetjänster.

Support Pack, en paketerad servicetjänst

Produktnära tjänster säljs främst i form av Support Pack. Priser och beställningskoder för dessa hittar du hos våra återförsäljare och distributörer. Ett Support Pack kan man köpa till och registrera för sin produkt upp till 90 dagar efter att produkten köpts och den finns för de flesta produkter.

Olika typer av Support Pack

  • Inlämmningsservice (Bring-In) - kund lämnar produkt till av Fujitsu auktoriserad servicegivare
  • Inskicksservice (Send-In) – kund skickar sin produkt till av Fujitsu auktoriserad verkstad
  • Hämta/lämna-service (Collect & Return) – inskick eller upphämtning av produkt som skall repareras på verkstad
  • På platsenservice (On-site) - reparation på plats hos kund. Finns i olika nivåer och längder
  • Förlängningar (Prolongations) - När garantin håller på att gå ut kan man förlänga den på de flesta produkterna.
  • Hårddiskförsäkring (HDD discard) - kund får behålla hårddisk vid eventuellt diskbyte
  • Mjukvaruservice (Software service) – ett stort utbud av mjukvarurelaterade tjänster för de produkter vi säljer.

Datablad

Top of Page