Data tukee päätöksentekoa

Datalähtöinen päätöksenteko on avain kestävään liiketoiminnan kasvuun

Muuttuvassa toimintakentässä sekä yritysten että julkisten organisaatioiden päätöksenteko tarvitsee tuekseen entistä tehokkaampaa ja luotettavampaa tietotekniikkaa. Päätöksentekoa tukevan, jalostetun datan pitää olla helposti saatavissa kaikille tarvitsijoille ja aivan erityisesti yritysjohdon käyttöön.

Kaikissa organisaatioissa tehokas tiedonhallinta, analytiikka sekä tiedolla johtaminen ja datan jalostaminen hyödyttävät toimintaa monella tavalla.

VIDEO

Pidä tilanne hallussa datan avulla

Katso video, josta selviää, kuinka yhteistyö Fujitsun kanssa auttaa sinua datan integroinnissa ja hyödyllisen tiedon keräämisessä päätöksenteon tueksi.

Data voitelee yhteiskunnan rattaita

Oikea tieto oikeaan aikaan on ratkaisevan tärkeä resurssi kaikille yrityksille ja organisaatiolle. Usein tieto on kuitenkin siiloissa, hajallaan, irrallisena, hajanaisena, pirstoutuneena tai jopa kokonaan kadonnut. Tällöin datan järkevä käyttö on haastavaa. Tiedon kerääminen katsotaan aikaa vieväksi, manuaaliseksi prosessiksi. Monet uskovat, että datalähtöinen toiminta ja tulosten saaminen datan avulla on saavuttamaton tavoite.

Lähde datamatkalle Fujitsun kanssa

Rakennamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa datalähtöisiä tiedolla johtamisen ratkaisuja, jotka lisäävät liiketoiminnan ketteryyttä ja nopeutta. Niiden avulla päätöksenteko jämäköityy, luottamus lisääntyy ja prosessit suoristuvat. Tämä kaikki on omiaan parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta.

Uusimpia teknologioiden, kuten tekoälyn, data-analytiikkan, lohkoketjujen ja tietokonenäön avulla, saat enemmän arvoa datastasi ja enemmän tukea nopeaan, strategiseen ja faktatietoihin perustuvaan päätöksentekoon. Saat vauhtia liiketoiminnan kasvuun ja kilpailuetua markkinoilla.

Datan soveltaminen päätöksenteon prosessissa

Yhdistä datalähteet

Datalähteet linkittyvät nopeasti ja tarkasti, ja niiden takana oleva monimutkainen logiikka puretaan.

Kasvata kokemukseen perustuvaa tietoa

Käyttötapausten nopea käyttöönotto tuo kokemustietoa uusille poluille, joista saadaan lisää raakadataa.

Applying data to decision making processes

Arvosta dataasi

Jämäkkä ja hierarkkinen tietojen organisointi tuo uusia oivalluksia.

Keksi uusia ideoita

Kekseliäät kokeilut tarjoavat kentän uusille ideoille, liiketoimintamalleille ja asiakasryhmille. Testaa ideoita ja mieti lisää uusia käyttötapauksia.

Toteuta dataan perustuva muutos Fujitsun kanssa

Toteutamme yhteistyössä kanssasi datalähtöisen digitaalisen strategian, joka ohjaa yrityksesi muutosta eteenpäin. Teknisen- ja bisneskokemuksemme sekä toimialaosaamisemme avulla toimitamme digitaaliset ratkaisut, jotka virtaviivaistavat yrityksesi liiketoimintaprosessit, luovat uusia asiakaskokemuksia ja lisäävät tuotteiden ja palvelujen arvoa.

Johtamismallin muutos

Toteutamme nopean, datalähtöisen päätöksenteon tunnistamalla ja integroimalla:

  • datalähteet, jotka sijaitsevat hajallaan yrityksen sisällä
  • laajat ja historiallisesti vaikeasti käsiteltävät datalähteet
  • erityiskäsittelyä vaativan arkaluonteisen datan
  • dataa ulkoisista lähteistä kontekstia varten

Toimintamallin muutos

Muutamme sisäisiä ja organisaatioiden välisiä prosessejasi käyttämällä:

  • globaalia dataa
  • toimitusketjuja sekä toimitus- ja myyntitietoja
  • tuotteen käyttötietoja

Toimialan muutos

Autamme sinua kehittämään toimialaasi luomalla uutta arvoa asiakkaille ja vahvistamalla sosiaalista muutosta käyttämällä:

  • dataa eri yrityksistä, yhteisöistä ja maista
  • ddataa kaikilta sidosryhmiltä
  • vaikeasti jäljitettäviä tuotteiden elinkaaritietoja, jotka ovat hajallaan eri yksiköissä

Fujitsu Data Driven Management Solutions

FUJITSU Track and Trust

Fujitsu Track and Trust

Fujitsu Track and Trust connects data from various stakeholders to provide transparent and efficient insight into when, where and how transactions are conducted - enabling traceability that delivers peace of mind and trust.

FUJITSU Computer Vision

Fujitsu Computer Vision

Fujitsu Computer Vision provides efficient access to visual data to enable increased revenues, reduced overheads and scalable operations across manufacturing, retail, public sector, security, healthcare and more.

FUJITSU Data Intelligence

Fujitsu Data Intelligence

Fujitsu Data Intelligence deploys AI to intelligently automate repetitive processes. Using data analytics and visualization, high-value insights are created to reduce decision making uncertainty.

Top of Page