Kohti huomisen työelämää

Digitaalinen työympäristö

Microsoft 365
Service Desk
Teams Rooms
Teams Voice

Digitaalinen työympäristö

Tuottavuus ja hyvinvointi kohtaavat digitaalisessa työympäristössä

Työelämä sykkii uutta aikaa. Parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka pystyvät omaksumaan nopeasti uudet digitaaliset liiketoimintamallit. Silti menestyksen avain on aina ihminen.

Digiajan työelämässä henkilöstölle kannattaa antaa mahdollisuus luoda aitoa hyötyä ja kasvattaa koko organisaation tuottavuutta. Tinkimättä kuitenkaan työtyytyväisyydestä. Miten tukea työympäristön ja työkulttuurin muutosta tietoturvallisesti?

Katso oheinen video, josta selviää, miten oikein valittujen digitaalisten työkalujen avulla työntekijöille avautuu uusi todellisuus. Tätä muutosta Fujitsu kutsuu nimellä Work Life Shift. Esittelemme alla työelämän muutoksen kolme peruspilaria. Kaikki niihin liittyvät ratkaisumme tukevat älykästä työskentelyä, rajatonta työympäristöä ja kulttuurin muutosta.

Smart Working

1. Yksilöllisillä työtavoilla parhaat mahdolliset tulokset

Valinnanvapaus tekee työntekijöistä tuottavampia. Kun jokainen saa mahdollisuuden työskennellä yksilöllisellä tavallaan ja itselleen sopivimmilla välineillä, työn tulos on paras mahdollinen. Nosta koko työvoimasi uudelle tasolle, jossa luovuus ja innovaatiot pääsevät kukoistamaan. Auta työntekijöitäsi toimimaan parhaalla tavalla ajasta, paikasta ja laitteista riippumatta. Samalla parannat koko organisaation tehokkuutta.

Smart Working -palveluidemme avulla voit

 • vähentää kustannuksia
 • tuoda työntekijöiden taidot paremmin esiin ja lisätä monimuotoisuutta 
 • parantaa tuottavuutta ja sitoutumista työhön 
 • skaalata toimintoja nopeammin 
 • toimia asiakaskeskeisemmin ja parantaa asiakaskokemusta
Borderless Office

2. Varmista tiimien sujuva yhteistyö ja hyvä asiakaspalvelu

Työelämän perinteiset raja-aidat hämärtyvät tiimien ja osastojen väliltä, virtuaalisen ja fyysisen väliltä ja jopa eri organisaatioiden väliltä. Pysyvät toimitilatkaan eivät enää ole joustavan liiketoiminnan esteenä. Muuttuneessa työelämässä vallitsee uusi digitaalinen todellisuus , jota voit nyt oppia hyödyntämään entistä tehokkaammin. Hävitä siilot, kannusta tiimit digitaaliseen kanssakäymiseen ja palvele asiakkaitasi entistä ketterämmin organisaatioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Borderless Office -palveluidemme avulla voit

 • tehostaa yhteistyötä 
 • varmistaa tiimien hyvän yhteydenpidon ja tuottavuuden 
 • tehdä lopun käyttökatkoista 
 • vähentää toimitilojen kuluja 
 • edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa
Culture Change

3. Paranna  joustavuutta, sitouta väki

Tutkimuslaitos McKinseyn mukaan 70 prosenttia muutosohjelmien tavoitteista ei toteudu. Onnistuminen edellyttää, että ihmiset ovat aidosti sitoutuneita muutokseen. Kehitä kanssamme uusia työskentelytapoja, joilla sitoutat työntekijät. Kun yhdistät digitaaliset työvälineet kulttuurin muutokseen, organisaation ketteryys paranee, vastaat tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin ja edistät henkilöstön hyvinvointia.

Culture Change -palveluidemme avulla voit

 • toimia nopeammin ja ketterämmin 
 • vauhdittaa tuotteiden markkinoille saantia 
 • huolehtia työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista 
 • edistää oppimista ja kasvua

business

Työhyvinvointi lisää sitoutumista, suorituskykyä ja tuottavuutta. Kun nämä asiat on saavutettu, myös yritys voi hyvin. Haluamme auttaa sinua luomaan modernin ympäristön, jossa henkilöstösi voi keskittyä arvokkaisiin tehtäviin, työskennellä omalla tavallaan ajasta ja sijainnista riippumatta, menestyä ja saavuttaa tavoitteensa. Tämä on vahva kilpailuetu: hyvinvoiva yritys vetää puoleensa ja sitouttaa parhaat osaajat.

risk

It-yksikkö on työelämän muutoksen mahdollistaja.  Kun modernia työympäristöä rakennetaan, it-päättäjien pitää osata neuvoa yritysjohtoa uusien, hyvinvointia lisäävien ja liiketoimintaa tehostavien ratkaisujen käyttöönotossa. Yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa tuomme käyttöösi parhaita innovaatioita, kuten tekoäly- ja automaatioratkaisuja sekä älykästä, ennakoivaa it-tukipalvelua.

productivity

Modernissa yrityksessä työskentelee monisukupolvinen, moniarvoinen yhteisö, jossa jokaisella on yksilölliset työtavat ja tarpeet. Tämä on HR-päättäjien tärkeä haaste. Työ motivoi ja sitouttaa parhaat tekijät, kun heillä on mahdollisuus toimia yksilöllisesti ja tuottavasti luovaa älykkyyttä tukevassa ympäristössä.

Miten syntyy aidosti hyvinvoiva organisaatio? 

Miten pääset alkuun työskentelykokemuksen parantamisessa ja koko organisaatiosi hyvinvoinnin kasvattamisessa? Mitä teknologiaa voisit käyttää apuna ja ennen kaikkea miten saat teknologiasta kaiken hyödyn? Ota yhteyttä myynnin yhteyshenkilöihimme. Jutellaan siitä, miten voisit saada parhaat ratkaisut käyttöösi.

..Tutustu asiakastarinoihin:

ServiceNowServiceNow-kumppani tukenasi palvelujen hallinnassa


Palvelujen hallinnan kehittäminen on tärkeä väline, kun digitaalisesta muutoksesta halutaan saavuttaa parhaat hyödyt. Tehottomat prosessit ja päällekkäiset toiminnot heikentävät tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi nämä ongelmat aiheuttavat turhautumista ja tyytymättömyyttä työntekijöissä, asiakkaissa ja kumppaneissa. ServiceNow Elite Partner -kumppanina voimme virtaviivaistaa palvelujen hallinnan prosesseja koko organisaatiossasi. Lue lisää »

Käyttövalmiit it-laitteet toimistoihin ja etätyöpisteisiin Suomessa ja ulkomailla


Pohjoismainen, globaalisti toimiva it-laitteiden elinkaaripalvelu auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla markkinoiden parasta laitteiden elinkaaripalvelua. Palvelu kehittää yritysten it-laitteiden hankinta- ja elinkaaren entistä paremmaksi ja kustannustehokkaammaksi vapauttaen samalla it-asiantuntijoiden aikaa muihin oleellisimpiin työtehtäviin.

It-laitteiden elinkaaripalvelun sisältö räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan. Meillä on valmius toimittaa käyttövalmiita laitteita sekä toimistoihin että etätyöpisteisiin Suomessa ja ulkomailla. Kun laitteet tulevat elinkaarensa päähän, pidämme huolta tietoturvallisesta, tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä kierrätyksestä. Asiantuntijamme ovat laitekokonaisuuksien erikoisosaajia. He auttavat käyttäjiä löytämään parhaiten palvelevan, vastuullisesti valmistetun laitemalliston kartoittamalla mahdollisuudet yhdessä laitevalmistajien kanssa. Lue lisää »Kuvassa kaksi elinkaaripalvelun työntekijää

Lue blogit

Kysy lisää digitaalisista työympäristöpalveluistamme:

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302

Top of Page