Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan www.fujitsu.com/fi-sivuston (”sivusto”) käyttöön, sekä niiden Fujitsu Limitedin ja sen tytäryhtiöiden (”Fujitsu-ryhmä”) sivustojen käyttöön, joihin on linkkejä tältä sivustolta (”alasivustot”). Alasivustojen käyttöä koskevat kunkin alasivuston käyttöehdot. Alasivustojen käyttöehdot pätevät niiltä osin kuin ne poikkeavat tämän sivuston käyttöehdoista.

I. Tekijänoikeudet ja käyttörajoitukset

Kaikki tämän sivuston tai alasivustojen aineisto, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut tämän aineiston immateriaalioikeudet ovat Fujitsu ryhmän tai aineiston omistajien omaisuutta. Lukuun ottamatta lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, tämän sivuston tai sen alasivustojen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman Fujitsu-ryhmän tai aineston omistajan lupaa. Fujitsu-ryhmä pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muokata näitä Käyttöehtoja tai tämän sivuston tai sen alasivustojen sisältöä ilman eri ilmoitusta.

II. Vastuunvapauslauseke

Kaikki tämän sivuston ja alasivustojen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista takuuta esimerkiksi kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta. Fujitsu-ryhmä ei takaa, että sivustojen kaikki sisältö on virheetöntä tai täysin ajan tasalla.

III. Linkit muille sivuille

Tätä sivustoa ja sen alasivustoja lukuun ottamatta Fujitsu-ryhmä ei valvo tai ylläpidä sellaisten sivustojen sisältöä, joihin on linkki tältä sivustolta tai sen alasivustoilta (”linkkisivut”). Fujitsu-ryhmä ei suosittele viittauksia linkkisivuihin tai tiettyyn kolmannen osapuolen tuotteeseen tai palveluun tällä sivustolla, sen alasivustolla tai linkkisivustolla. Fujitsu-ryhmä ei ole vastuussa linkkisivustojen toimivuudesta tai niiden käytöstä.

IV. Vastuunrajoitukset

Fujitsu-ryhmä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, ansiotulojen menetyksistä tai tietojen menettämisestä) jotka johtuvat tämän sivuston, alasivustojen tai linkkisivustojen käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi etukäteen ilmoitettu.

V. Käyttäjän toimittama sisältö

Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta sisältöä (”käyttäjän toimittama sisältö”) pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Täten Fujitsu-ryhmällä ei ole ”käyttäjän toimittaman sisällön” suhteen mitään velvoitteita tai sitoumuksia.

VI. Linkittäminen www.fujitsu.com-sivustoon

Käyttäjällä on oikeus linkittää käyttäjiä tähän sivustoon muilta sivustoilta seuraavia linkittämisohjeita noudattaen: sivustosi ei saa herjata tai vahingoittaa Fujitsu-ryhmää tai sisältää asiatonta materiaalia; Fujitsu-ryhmälle kuuluvan aineiston ympärille ei saa tehdä kehyksiä tai muilla keinoin luoda vaikutelmaa, ettei aineisto ole Fujitsu-ryhmän omaisuutta; nimeämme on käytettävä oikein. Linkittämisoikeus poistuu automaattisesti, ellei näiden käyttöehtojen tai alasivustojen voimassa olevien käyttöehtojen sääntöjä noudateta. Linkittämisoikeuden poistuttua kaikki linkit on poistettava.

Käyttäjällä on oikeus tehdä linkki suoraan sivuston muille sivuille, jolloin on kuitenkin otettava huomioon, että sivuston tietyillä sivuilla tai aineistolla voi olla omat käyttöehdot, joita on tällöin noudatettava.

Top of Page