Sovellusten valvonta ja hallinta

APM

APM-valvonta- ja hallintapalvelu näyttää sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn

Sovellusten saatavuus ja suorituskyky ovat käyttäjille entistä tärkeämpiä. It-ympäristöt muuntautuvat dynaamisesti, sillä ne sijaitsevat usein eri pilvipalveluissa ja perinteisissä konesaleissa sekä ovat usean eri palveluntarjoajan toimittamia ja hallitsemia. Kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta.

Fujitsun sovellusympäristön suorituskyvyn valvonta- ja hallintapalvelu (Application Performance Management, APM) tarjoaa asiakkaalle ajantasaista tietoa sovelluksen ja järjestelmien tilasta ja suorituskyvystä. Asiakas saa kokonaisvaltaisen päästä päähän -valvonnan, joka varmistaa palvelun laadun, toimivuuden ja läpinäkyvyyden.

Palvelusta saatavan tiedon pohjalta voidaan havaita ja ratkaista sovellusten käyttöä hidastavia tai estäviä ongelmia sekä ehkäistä niitä ennakolta.

business

Edut liiketoiminnalle

 • Käyttäjät saavat parempaa palvelua, kun sovellukset toimivat luotettavasti.
 • Kriittisten sovellusten suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen parantuminen vaikuttavat myönteisesti liiketoimintaan.
 • Järjestelmäongelmien haitallinen vaikutus maineeseen minimoituu.
 • Sovellusten suorituskyvyn ja tuottavuuden välinen suhde on helpompi tiedostaa.
 • Liiketoiminnalle tärkeitä toiminallisuuksia on helpompi seurata ja kehittää.

risk

Edut it-johdolle

 • Sovellusten yleistä käyttökokemusta voi mitata, läpinäkyvyys paranee ja saadaan aito tilannekuva, jolloin resursseja voi vapauttaa tuotannosta kehitykseen.
 • It-ympäristön -palvelujen välisiä suhteita voi tutkia automaattisesti.
 • Hankintoja voi ohjata ajantasaisen, puolueettoman ja luotettavan tiedon avulla.
 • Järjestelmien pullonkaulat on helppo tunnistaa ja järjestelmien suorituskykyä voi seurata.
 • Ongelmat ja poikkeamat voi havaita ennakolta ja samalla tehdä juurisyy-analyysit.
 • Modernien pilvi- tai hybridipalveluiden valvonta ja hallinnointi onnistuvat yhdellä palvelulla.

productivity

Edut sovelluskehittäjälle

 • Sovelluskehityksen laadun varmistus helpottuu ja muutosten vaikutukset saadaan selville.
 • Operaatioiden läpimenon pystyy todentamaan ja varmistamaan hyvän laadun.
 • Sovelluksen virheiden ja poikkeusten havaitseminen helpottuu.
 • Ratkaisu toimii testauksen ja kehityksen tukena.
 • Käytettävyyden voi optimoida käyttäjien toiminnan perusteella.

Pilven käyttöönotto kasvaa

Pilvien käyttöönotto kasvaa

 Hybridi-IT on valta-asemassa

Hybridi-it on valta-asemassa

Muutos pilveen voi monimutkaistaa it-ympäristöjä

Muutos pilveen voi monimutkaistaa it-ympäristöjäRatkaisu hajanaisuuden hallintaan

APM-palvelu tuottaa monitoimittajaympäristön kokonaisuuden yhteen näkymään, mikä helpottaa sen hallintaa. Valvonnalla voi seurata niin käyttäjän simuloituja toimenpiteitä kuin todellista käyttäjän käyttäjäkokemusta sekä verkkoa ja sovelluksia. Näin ympäristöä voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. 

Fujitsun kokeneet ja sertifioidut asiantuntijat analysoivat valvonnan tuottamaa dataa ja tekevät sen perusteella kehitysehdotuksia, joiden perusteella järjestelmiä voi kehittää. 

Ratkaisumme tarjoavat vankan tuen mitattuun tietoon perustuvaan it-ekosysteemin kehittämiseen. 

Kun käyttäjien tyytyväisyydestä pidetään hyvää huolta ja kriittiset järjestelmät toimivat luotettavasti, myös yrityksen tuottavuus nousee.

Kysy lisätietoja digiratkaisuista ja sovelluspalveluistamme

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302