Sovellusten transformaatiot

Hallinta ja ylläpito
Modernisointi
Kehitys

Sovellustransformaatio

Sovellustransformaatio vie kohti digitaalista tulevaisuutta

Sovellustransformaation avulla voi muokata prosesseja tehokkaammiksi, lisätä joustavuutta ja tehdä nopeita päätöksiä, jotka pitävät yrityksen mukana kilpailussa.

Digitaalinen teknologia muuttaa maailmaamme nopeasti ja sovellusympäristön on kehityttävä samassa syklissä. Sovellustransformaatio tarjoaa uusia tapoja kehittää yrityksen toimintaa ja asiakaspalvelua. Lähtökohtamme sovellustransformaatiossa on ymmärrys nykyisestä sovellusympäristöstä, jonka pohjalta edetään digitaalisen tulevaisuuden tarpeita vastaaavaan ratkaisuun.

Onko organisaatiosi jo miettinyt:

  • Mitä digitaalinen muutos tarkoittaa sovellusympäristölle?
  • Soveltuuko nykyinen sovellusympäristö uuteen digitaaliseen maailmaan?
  • Kuinka ylläpidät toimivaa ja kehittyvää sovellusympäristöä nopeasti muuttuvassa maailmassa?
  • Miten saat sovellusympäristösi tukemaan lyhyempiä ja nopeampia muutosjaksoja?

.

Sovellusten hallinta ja ylläpito

Sovellusten hallinta ja ylläpito

Sovellusten hallintapalvelu sisältää niin kapasiteetista ja tietokannoista huolehtimisen kuin korjauspalvelut ja uuden kehittämisen. Myös pilvipohjaisten sovellusten vaatima tuki, operointipalvelu ja huolto kuuluvat palveluun. Fujitsu voi toimia asiakkaan pääsopimuskumppanina, joka vastaa asiakkaan ict-kokonaisuuden hallinnasta ja toimivuudesta.  Asiakkaalle jää lopullinen päätäntävalta ja mahdollisuus käyttää myös eri toimittajia sekä valita itselleen sopivimmat ict-palvelut. Palveluintegrointi kohtelee kaikkia sovelluksia samalla tavalla, olivatpa nämä Fujitsun itsensä tai jonkun muun toimijan tuottamia.

Sovelluskäyttöpalvelu on vakioitu toimintamalli, joka on tarkoitettu kriittisille järjestelmäkokonaisuuksille. Sen tavoitteena on turvata tärkeiden liiketoimintasovellusten jatkuva toiminta ja tietoturva 24/7-periaatteella.

Sovellusten suorituskyvyn hallintapalvelun kautta asiakkaat saavat syvällisen käsityksen omien asiakkaidensa ja työntekijöidensä digitaalisten palveluprosessien käyttökokemuksesta. Samalla palvelu tuottaa täsmällistä tietoa ongelmatilanteiden ripeää ratkaisemista varten. Palvelu mahdollistaa sovellusten toimintaketjujen yksityiskohtiin ja ongelmien juurisyihin pureutumisen ja tukee niin sovellusten kehitystä ja testausta kuin tuotantoon viemistä. Lue lisää

Sovellusten modernisointi

Sovellusten modernisointi

Sovellusten modernisointi (Application Modernization) on vakioitu, globaali palvelu, joka siirtää asiakkaiden ikääntyvät, mutta liiketoiminnan kannalta kriittiset sovellukset nykyajan digitaaliseen toimintaympäristöön. Modernisointipalveluihin voi sisältyä esimerkiksi käyttöliittymäintegraatio, jossa rakennamme olemassa olevalle järjestelmälle uuden, modernin käyttöliittymän kaikille päätelaitteille. Tai automatisoimme ja integroimme käyttöliittymät ohjelmistorobotilla, jolla tehostamme olemassa olevan prosessin toimintaa ja kustannustehokkuutta. 

Sovellusten migraatiopalveluissa sovellukset siirretään modernille alustalle joko sellaisenaan tai tekemällä koodikonversio; esimerkiksi Cobol koodi konvertoidaan automaattisin työvälinein joko C#:ksi tai Javaksi. Samalla tietokanta muunnetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaksi Fujitsu Enterprise Postgres -tietokannaksi tai muuksi asiakkaan preferoimaksi tietokannaksi. 

Sovellusten modernisoinnin olennaisimmat hyödyt ovat nopea kustannusten säästö ja uusien palvelujen kehittämisen ketteryys. Kustannussäästö saavutetaan siirryttäessä avoimelle alustalle tai pilveen - niin laitteisto- kuin järjestelmän ylläpito- ja kehityskustannuksissakin. Uusi alusta mahdollistaa modernit työkalut ja kehitysprosessit, mikä puolestaan radikaalisti nopeuttaa uusien palvelujen toteuttamista ja optimointia liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Sovelluskehitys

Sovelluskehitys

Sovelluskehitys ja integrointi ovat Fujitsun sovellusosaamisen ydintä. Teemme asiakkaan ja kumppaneidemme kanssa it-palveluja projekteina ja huolehdimme liiketoiminnan ja it:n saumattomasta yhteistyöstä.

DevOps mallissa kehittäjät ja it-henkilöt yhdistävät osaamisensa ja kokemuksensa niin, että he voivat ennakoida ongelmia ennen niiden syntymistä. Tiivis yhteistyö tarkoittaa nopeampaa asioiden käsittelyä. Näin voidaan hyödyntää digitaalisen innovaation tuottoja ja samalla vähentää riskejä.

Kokonaisarkkitehtuurin osaajamme ja esimerkiksi sovellus- ja -informaatioarkkitehtimme laativat sovellusprojektien avuksi integrointisuunnitelmat, joilla uudet tuotokset liittyvät saumattomasti muuhun it-ympäristöön ja muihin palveluihin. Teknologia-arkkitehtimme varmistavat uusien ja käytössä olevien teknologioiden ja alustojen yhteensopivuuden ja yhteistoiminnan. Hyödynnämme kehityksessä myös uusimpien teknologioiden valmiita työkaluja.

Kysy lisätietoja digiratkaisuista ja sovelluspalveluistamme

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302

Top of Page