การเรียกคืนและทดแทนแบตเตอรี่แพคโน้ตบุ๊คโดยความสมัครใจ

Indonesia

Pilipino

Melayu

简体中文

繁體中文

සිංහල

தமிழ்ภาษาไทยEnglish


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

27 สิงหาคม 2015 - ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Fujitsu

เราพบว่าแบตเตอรี่แพคบางรุ่นที่ผลิตโดย Panasonic Corporation และใช้ในโน้ตบุ๊ค Fujitsu โดยเป็นแบตเตอรี่ที่มาพร้อมเครื่องหรือแบตเตอรี่ทดแทน อาจติดไฟและทำให้เกิดไฟไหม้ ในบางสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น Fujitsu จะเรียกคืนและทดแทนแบตเตอรี่แพคที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว

เราขอให้ลูกค้าที่มีแบตเตอรี่แพคที่ระบุใน "แบตเตอรี่แพคที่ได้รับผลกระทบ" ด้านล่างทำการสมัครเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ตามที่อธิบายในหัวข้อ "วิธีการสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่" เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้โน้ตบุ๊คของคุณอย่างปลอดภัยจนกระทั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่แพค โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่าง

Fujitsu ขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และขอความร่วมมือในการเรียกคืนและทดแทนแบตเตอรี่แพค

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 

แบตเตอรี่แพคของคุณถูกเรียกคืนและทดแทนถ้าโน้ตบุ๊คของคุณถูกแสดงภายใต้ "รุ่นโน้ตบุ๊ค" และแบตเตอรี่แพคถูกแสดงภายใต้ "แบตเตอรี่แพคที่ได้รับผลกระทบ"

รุ่นโน้ตบุ๊ค

โน้ตบุ๊ค Fujitsu บางรุ่นระหว่างปี 2011 ถึง 2012 อาจมีแบตเตอรี่แพคที่ถูกเรียกคืนนี้ แบตเตอรี่แพคที่มีการทดแทนให้ระหว่างการซ่อม หรือแบตเตอรี่แพคที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ซื้อเพิ่มแยกต่างหาก ซึ่งถูกใช้ในรุ่นเหล่านี้ ก็อาจได้รับผลกระทบด้วย โปรดคลิกที่นี่เพื่อระบุรุ่นโน้ตบุ๊คของคุณ

แบตเตอรี่แพคที่ได้รับผลกระทบ

 แบตเตอรี่แพคที่มีฉลากซึ่งมีหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลบางส่วนต่อไปนี้ ถูกเรียกคืนและทดแทน

แบตเตอรี่แพคที่ได้รับผลกระทบ
หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลขซีเรียลบางส่วน
CP556150-01Z110802 ถึง Z111212
CP556150-02Z120102 ถึง Z120512

หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลบางส่วนถูกพิมพ์ข้างใต้บาร์โค้ด บนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่แบตเตอรี่แพค ดังแสดงด้านล่าง โปรดตรวจสอบบริเวณที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น สีแดง

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์: ซีรีส์ของตัวอักษรที่เริ่มต้นด้วย "CP"

CP556150-01.png

          P/N : CP556150-01 หรือ P/N : CP556150-02 ได้รับผลกระทบ


 • หมายเลขซีเรียลบางส่วน: ตัวอักษรที่เริ่มต้นด้วย "Z" หลังจากเครื่องหมายขีดกลาง

Z110907.png

วิธีการตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลของแบตเตอรี่แพค

สำคัญ: เมื่อถอดแบตเตอรี่แพคออกเพื่อยืนยันหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียล โปรดมั่นใจว่าปิดคอมพิวเตอร์ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC จากนั้นจึงถอดแบตเตอรี่แพคออก

วิธีการสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ลูกค้าที่อยู่ในญี่ปุ่น)

เมื่อสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลของแบตเตอรี่แพค
 • ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลของโน้ตบุ๊ค
  คลิกที่นี่ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) เพื่อยืนยันว่าแบตเตอรี่แพคของคุณควรถูกเรียกกลับหรือไม่ และเพื่อสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้าจำเป็น

วิธีใช้โน้ตบุ๊คของคุณอย่างปลอดภัยจนกระทั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่


เราขอให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คทำสองขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อใช้โน้ตบุ๊คของตัวเองอย่างปลอดภัยจนกระทั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณสามารถใช้โน้ตบุ๊คของคุณกับอะแดปเตอร์ AC เท่านั้น 

1. โปรดใช้โน้ตบุ๊คของคุณโดยนำแบตเตอรี่แพคออก

 • เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ โปรดถอดแบตเตอรี่แพคออก และเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC
 • ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค โปรดมั่นใจว่าโน้ตบุ๊คปิดเครื่อง และอะแดปเตอร์ AC ไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่

2. เมื่อถอดออกมาแล้วโปรดเก็บแบตเตอรี่แพคอย่างเหมาะสม

 • โปรดเก็บแบตเตอรี่แพคในที่เย็น มืด และห่างจากวัตถุไวไฟ
 • โปรดอย่าชาร์จแบตเตอรี่แพคในขณะที่เก็บ

วิธีการสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่และข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการของเราได้ที่:

วิธีการสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ลูกค้าที่อยู่ในญี่ปุ่น)

เมื่อสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลของแบตเตอรี่แพค
 • ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลของโน้ตบุ๊ค
คลิกที่นี่ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) เพื่อยืนยันว่าแบตเตอรี่แพคของคุณควรถูกเรียกกลับหรือไม่ และเพื่อสมัครเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้าจำเป็น)

※ เนื้อหาของการแจ้งเตือนนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่เปิดเผย แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับการแจ้งเตือนรุ่นล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่: http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/notices/2015/0827-01.html 
ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจ