Pilvipalvelut

PIlvipalvelut

Pilvipalvelut turvaavat liiketoimintasi kehityksen

Nykyaikainen pilvipalvelu tarkoittaa liiketoimintasi tarpeisiin suunniteltua täsmäratkaisua – julkisten pilvipalveluiden ja paikallisissa datakeskuksissa toimivien it-järjestelmien sopivaa yhdistelmää.

Fujitsu on asiantuntijakumppani, joka valikoi parhaat teknologiat ja kehittää sopivimmat ratkaisut asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Autamme löytämään oikean tasapainon pilvien ja paikallisten datakeskusten, joustavuuden ja turvallisuuden, uusien palveluiden käyttöönoton ja nykyjärjestelmien kustannustehokkaan hyödyntämisen välille. 

Yhdessä pystymme ratkaisemaan kaikki it-infrastruktuurisi haasteet, juuri organisaatiollesi sopivalla tavalla olipa valintasi mikä alusta tahansa.

Teknologiakumppanimme ovat:

Amazon Web Services Azure Expert Google Dynatrace VMWare Partner

Pilvipalvelut hallintaan

Monipilvi-ympäristöjen tehokas hallinta on edellytys pilvipalvelujen hyötyjen ulosmittaamiseksi. Pilvipalvelujen hallintamalli on yksi osa yritysten ja organisaatioiden ict-palvelujen kokonaisuutta ja sen rooli kasvaa jatkuvasti.

Lataa oheisesta linkistä käsikirja, jossa kerromme pilvipalvelujen hallintamallista osana osa ict-palveluhallinnan kokonaisuutta.

Lataa Pilvipalvelujen hallinnan käsikirja

Fujitsu voi hallita ja orkesteroida pilvipalveluja asiakkaan puolesta. Asiakkaat saavat näin käyttöönsä nykyaikaisen, juuri heille sovitetun hybridipilvi-ympäristön, joka myös tukee edelleen käytössä olevia asiakkaan omissa tiloissa tai paikallisten toimittajien konesaleissa olevia perinteisiä it-järjestelmiä.

Tutustu asiakastarinoihin

Rakenna pilviratkaisu − saat tuntuvia hyötyjä

Service

Kehität automaatioastetta

Automatisointi parantaa ja tehostaa lähes mitä tahansa it-prosesseja. Autamme asiakkaitamme automatisoimaan datakeskusten prosessit sekä virtaviivaistamaan toiminnot eri alustoilla ja eri sovelluksissa koko organisaation laajuisesti. Kun ennalta määritellyt, toistuvat prosessit käsitellään automatisoidusti mahdollisimman tehokkaalla tavalla, palvelujen laatu ja tuottavuus parantuvat.

Supplier

Teet liiketoiminnasta ketterää

Autamme varmistamaan, että it-ympäristösi vastaa nykyaikaisen liiketoiminnan tarpeisiin. Ketterästi tuotettavien ja käyttöönotettavien sovellusten avulla pystyt mukauttamaan toimintaasi nopeasti ja vastaamaan sujuvasti asiakkaidesi vaihteleviin tarpeisiin. Autamme organisaatiotasi määrittelemään ja rakentamaan ketterän, juuri liiketoimintasi tarpeita vastaavan hybridipilviratkaisun.

Security

Parannat kustannustehokkuutta

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön nykyaikaisen, energiatehokkaan datakeskusinfrastruktuurin, joka pitää käyttökulut optimaalisella tasolla. Asiakaskohtaisten hybridipilviratkaisujen suunnittelussa pidämme aina ketteryyden ohella kustannusten hallintaa keskeisenä päämääränä. Autamme määrittelemään ja toteuttamaan työkuormille kustannustehokkaimmat palvelualustat ja tuotantomallit.

Process

Tuet kestävää kehitystä

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia auttaa  saavuttamaan ratkaisuja maailman sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Siksi pyrimme aina tunnistamaan, rakentamaan ja jakamaan teknologioita, jotka mahdollistavat älykkään ja kestävän yhteiskunnan. Käytämme sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja vähennämme jatkuvasti CO2-päästöjämme mm. datakeskuksten energiankäyttöä vähentävillä tekoälyratkaisuilla.


Technical

Varmistat tietoturvan

Tavoitteemme on rakentaa kaikki it-ratkaisut ja -alustat siten, että tietoturva on helposti toteutettavissa ja vaivatonta asiakkaille ja käyttäjille.. Kehitämme esimerkiksi ratkaisuja, joilla järjestelmät voivat automaattisesti havaita haavoittuvuuksia ja väärinkäytön yrityksiä. Hyvin toteutettu tietoturva tuo liiketoimointaan merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi pilveen voi tallentaa melkein mitä tahansa tietoja, kun ne turvataan riittävän järeällä salauksella, palomuureilla ja verkkojen segmentoinnilla, ja muu it-ympäristö täyttää vaatimukset.

Compliance

Asiantuntevaa apua ja konsultointia

Fujitsun pilvikumppanina saat laajan valikoiman palveluja, jotka auttavat hyödyntämään pilviä parhaalla mahdollisella tavalla – parhaat hallintotavat, optimointi, automaatio, muutokset, teknologiat.

Paikalliset pilvipalvelut

Azure Stack Hub -pilvikapasiteettiaVirtual Data CenterVarmistuskapasiteettia palveluna
Uusien pilvipalvelujen käyttäjän on tärkeää ottaa huomioon datakeskusten fyysinen infrastruktuuri ja se, miten hyvin kokonaisuus toimii yhdessä. Yli 30-vuotinen kumppanuutemme Microsoftin kanssa mahdollistaa asiakkaillemme huomattavia etuja Azure Stack Hubin muodossa: tuotamme Azuren kanssa yhdenmukaisia pilvipalveluita Fujitsun paikallisessa datakeskuksessa. Tuomme käyttöösi tehokkaat ja energiaa säästävät integroidut järjestelmät, joilla hallitset Azure Stack Hub -pilvikapasiteettiasi sujuvasti. Tuloksena on täysin integroitu palvelukokemus.

Uuden, turvallisen ja paikallisen palvelumme avulla voit provisioida kapasiteettia automaattisesti. Laskutus tapahtuu pay as you go -periaatteella, palvelu on mahdollista liittää julkisiin pilvipalveluihin. Siihen sisältyy itsepalveluportaali joko asiakkaan tai Fujitsun hallinnoimana. Palvelumme perustuu ohjelmisto-ohjattuun teknologiaan ja suorituskykyiseen palvelinkapasiteettiin.

Keskitetty varmistuspalvelumme auttaa vähentämään säilytettävän ja veloitettavan datan määrää. Nykyaikaiseen hyperkonvergenssiteknologiaan perustuva palvelu tarjoaa tehokkaat, sisäänrakennetut datan deduplikointi- ja pakkausmekanismit. Palvelumme mahdollistaa nopeat datan palautukset, tukee julkista pilvipalvelua ja on ehdottoman turvallinen: varmistettu data säilytetään kryptattuna asiakaskohtaisella säilytysalueella.

Tallennuskapasiteettia palvelunaPalvelinkapasiteettia palvelunaHallittu yksityispilvi
Tarjoamme luotettavasti suojattua tallennustilaa, joka sijaitsee Suomessa, skaalautuu asiakkaan suorituskykyvaatimusten, tuottavuuden ja kasvutarpeiden mukaan.
 

Tarjoamme virtuaalista tai fyysistä palvelinkapasiteettia turvallisista suomalaisista datakeskuksista. Kustannustehokasta laskentakapasiteettia, joka toimii matalilla viiveillä ja korkealla tietoturvalla − soveltuu erityisesti liiketoiminnan kannalta kriittisille työkuormille.Käytössäsi on kattava kokonaisuus palveluita palvelin-, tallennus- ja varmuuskopiointijärjestelmien sekä tietokantojen hallintaan ja valvontaan. Tarjoamme palveluja myös omissa tiloissasi ja pilvissä sijaitseville järjestelmille.


Pilveen siirtymistä tukevat palvelut


 • Sovellusten modernisointi
  Fujitsu tarjoaa etenemissuunnitelman ikääntyvän tekniikan ja sovellusten modernisoimiseksi nykyaikaisille alustoille. Tämä mahdollistaa innovaatiot – menettämättä investointeja, jotka on jo käytetty sovellusten kehittämiseen. 
 • Hybridiympäristöjen arviointi
  Yhdistetty tutkimus- ja arviointipalvelumme kokoaa yhteen työkalut ja Fujitsun asiantuntijat tutkimaan ja kuvaamaan olemassa olevaa infrastruktuuriasi, sovelluksiasi, niiden keskinäisiä riippuvuuksia ja liiketoiminnan arvoa. 
 • Pilvineuvonantaja
  Tarjoamme asiakkaille laajan valikoiman palveluja, jotka auttavat hyödyntämään pilviä parhaalla mahdollisella tavalla – parhaat hallintotavat, optimointi, automaatio, muutokset, teknologiat.
 • xALM-palvelu
  xALM-palvelu tarjoaa pilvipohjaisen, ohjelmallisen, jatkuvan integrointi- ja käyttöönottoympäristön DevOps-tiimeille. Palvelu perustuu parhaille avoimen koodin komponenteille, joille tarjoamme myös hallinnan ja tuen. 
 • DevOps-tiimit ja -roolit
  Kokeneet tiimit tai yksittäiset roolit tuovat täydennystä asiakkaiden omaa työvoimaan. Joustava toimintamalli sprinttipohjaiseen työskentelyyn. Azure DevOps -palvelu Azure DevOps -ympäristö hallinnoituna palveluna tuottaa asiakkaalle käyttövalmiin ja kehittyvän DevOps-ympäristön.

Pilviympäristön hallintapalvelut


 • Containers as a Service CaaS)
  Tarjoamme hybridi- ja monipilviyhteensopivan konttiratkaisun. Tavallisiin konttiympäristöihin verrattuna tarjoamme parempaa alustojen välistä avoimuutta, hallittua palvelua ja tuotantotason korkeaa laatua.
 • Web-analyysipalvelut
  Palvelumme antaa kuvan loppukäyttäjän käyttökokemuksesta, palvelun käytöstä ja käyttäjän toiminnasta nettisivustolla tai sovelluksessa. 
 • Modulaarinen sovellushallinta
  Sovelluksen elinkaariratkaisumme tarjoaa ennakoivan päästä päähän -valvonnan ja -ylläpidon sekä palveluverkoston hallinnan. 
 • Pilvihallinta
  Monipilviympäristön hallintaratkaisumme perustuu automaatioon ja infra koodina -tuotantomalliin. Palvelu tukee kaikkia merkittäviä pilvialustoja. Tarjoamme strategiaohjauksen sekä suunnittelu- ja migraatiopalvelun, joissa hallintamalli ja tietoturva on huomioitu. 
 • Application Performance Management
  APM on kattava it-palvelukokonaisuuden seuranta- ja hallintapalvelu, joka tarjoaa näkymän liiketoiminnan kannalta kriittisten sovellusten toimivuuteen ja auttaa kehittämään sovellusten suorituskykyä. Lue lisää
 • Hybrid Cloud -tietoliikenne
  Palvelumme tarjoaa tietoturvallisen ja yksityisen liitännän kaikkiin merkittäviin julkipilviin. 
 • Pilvipalvelun ja tiedon turvallisuus
  Tarjoamme kattavan valikoiman verkko- ja viestintäturvapalveluja.

Ota yhteyttä

+358 29 302 302

Top of Page