Tekoäly on digitalisaation seuraava aalto

Uusi ja tehokas digitaalinen teknologia tekee vahvaa ja nopeaa tuloaan. Kyseessä on tietysti tekoäly (Artificial Intelligence, AI).

Digitalisaation aiempien aaltojen myötä saimme kaikkialla läsnäolevan laajakaistan, internet-yhteydet miljardeille ihmisille ympäri maailman, mobiiliyhteydet sekä esineiden internetin (Internet of Things, IoT), joka mahdollistaa entistä suurempien data- ja tietomäärien keräämisen. Nyt kun ihmiset, esineet ja tieto käyvät jo ajantasaista vuoropuhelua keskenään, olemme astumassa hyperkytkeytyneeseen aikakauteen, jossa tekoälyä voidaan hyödyntää todellisissa, jokapäiväisissä yritystoiminnan tilanteissa.

Maailma muuttuu peruuttamattomasti. Monissa tapauksissa, kuten käsialan tunnistuksessa tai matematiikan kokeissa, tekoäly on jo osoittanut ihmisasiantuntijoita virheettömämmäksi. Koneet eivät ole silti korvaamassa ihmisiä. Niiden avulla voidaan sen sijaan hoitaa tylsät ja rutiininomaiset toiminnot, jolloin ihmisille jää enemmän aikaa keskittyä mielekkäämpiin ja arvokkaampiin tehtäviin.

Esimerkkejä tekoälyn käyttötavoista

Tekoäly pyrkii matkimaan ihmisen ajatusmaailmaa ja päättelyä sekä toimimaan ihmisen luoman mallin mukaan. Tekoälysovellus ajattelee ja oppii. Sen avulla voi luoda uudenlaisia tuotteita ja palveluja, joiden toteuttaminen muuten olisi aivan liian kallista tai aikaa vievää. Mitkä ovat uusimmat AI-trendit ja innovaatiot? Miten Fujitsu kehittää ja käyttää AI-ratkaisuja, ja millaisia ratkaisuja on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa? Tutustu oheisiin videoihin.

Dean Prelazzi ja Adam Steinberg keskustelevat tekoälyn trendeistä, innovaatioista ja tulevaisuudesta Fujitsu Foorumissa 2018.
Fujitsun tekoäly nopeuttaa terveydenhuollon kliinistä päätöksentekoa espanjalaisessa San Carlos Clinical Hospitalissa.

Fujitsun tekoälyratkaisu Zinrai AI

Fujitsun visiossa ihmiset ovat edelleen kaiken keskiössä, ja niinpä keskitymme myös tekoälyratkaisuissa työntekijöiden ja kansalaisten työn tukemiseen ja sen arvon lisäämiseen. Emme välttämättä edes havaitse tekoälyn vaikutusta elämässämme tai ota sitä heti avosylin vastaan, mutta on selvää, että kehitys on jatkuvaa ja vääjäämätöntä.

Infographic - Fujitsu Zinrai is a full set of Artificial Intelligence Solutions & Services

Zinrai kokoaa yhteen erilaisia tekoälytekniikoita ja -kehityssuuntia. Zinrai on kollektiivinen kehys, joka tuo asiakkaidemme käyttöön laajan joukon tekoälyvalmiuksia.

Zinrai AI tarjoaa ihmiskeskeisen lähestymistavan palveluiden ja tuotteiden yhteiseen kehittämiseen. Se hyödyntää korkeatasoisia globaaleja teknologioita, joiden avulla asiakkaiden haasteisiin voidaan vastata entistä tehokkaammin. Olemme yhdistäneet Zinrai AI:n vahvuudet parhaiden kumppaneidemme valmiuksien kanssa, joten pystymme tarjoamaan optimaalisia tekoälypohjaisia ratkaisuja.

Lue lisää Fujitsun tekoälyratkaisuista

Katso webinaaritallenteet

Tekoälyn sovellusalueet eri toimialoilla

Tekoäly muuttaa kaikkia toimialoja. Se tehostaa ja automatisoi prosesseja ja sen avulla voi etsiä poikkeamia valtavista tietomääristä. Tekoäly luo yritysten toiminnalle aivan uuden ulottuvuuden, sillä se pystyy käsittelemään väsymättä monia rutiinitehtäviä. Esimerkiksi käyttötukipalvelussa se vapauttaa henkilöstön aikaa yksitoikkoisista tehtävistä mutkikkaampien teknisten ongelmien ja palvelupyyntöjen ratkomiseen. Tekoälyn avulla voi parantaa merkittävästi asiakaskokemusta ja asiakaspalvelua.

Utilities icon

Julkishallinto

Verkon optimointi
Kyberhyökkäysten havaitseminen

Transport icon

Kuljetus

Itseohjautuvuus
Liikennetieto

Logistics icon

Logistiikka

Ajoneuvojen reititys
Autojen sijainti

Finance icon

Finanssi

Kuluttajien sitoutuminen
Lainsäädäntö ja turvallisuus

Manufacturing icon

Teollisuus

Ennakoiva ylläpito
Laaduntarkkailu

Healthcare icon

Terveydenhuolto

Diagnostiikan tuki
Lääkekehityksen tuki

Retail icon

Kauppa

Asiakasvirran analysointi
Kysynnän ennustaminen

Public Sector icon

Kunnallishallinto

Kaupunkivalvonta
Kansalaispalvelut

Teollisuus

Teollisuusyritys voi tekoälyn avulla automatisoida manuaalisia prosesseja. Valmiin tuotteen laadun tarkkailussa voi tyypillisesti olla kolmivuorotyössä useita kymmeniä ihmisiä, jotka tutkivat oman näkemyksensä mukaan onko tuote kelvollinen myyntiin vai ei. Laadunvarmistuksen taso voi vaihdella erittäin paljon. Sen sijaan tekoäly toimii johdonmukaisesti ja samoilla kriteereillä jatkuvasti ja luotettavasti. Tehdasympäristössä valmistusprosessin tieto on usein hyvin hajallaan, joten tekoäly soveltuu hyvin datan keräämiseen ja analysointiin. Koneoppimisen avulla ei saavuteta pelkästään virheettömiä ja laadukkaita tuotteita, vaan myös tulosten analysointi hoituu nopeammin. Ennakoivan ylläpidon avulla tekoäly pystyy myös havaitsemaan, jos jokin kone tai laite on todennäköisesti rikkoutumassa.

Terveydenhuolto

Tekoälyratkaisuja käytetään terveydenhuollon toimialalla jatkuvasti enemmän. Terveydenhuolto tuottaa valtavia määriä kliinistä dataa, joten tekoäly pystyy analysoimaan datamassaa tehokkaasti ja jalostamaan siitä käyttökelpoista tietoa. Fujitsun kliinisen tutkimustiedon tekoälyratkaisu HIKARI (japaniksi ’valo’) toimii lääkärien päätöksenteon tukena. Se on samalla mikä on hyvä esimerkki ihmiskeskeisestä innovaatiosta ja siitä, miten tekoäly luo ihmisille ja yhteiskunnalle hyötyä.

Kuljetus

Tekoälyn sanotaan pian mullistavan kuljetusalan, sillä se tuo tien päälle itseohjautuvat ajoneuvot. Logistiikkayrityksissä uudet teknologiset ratkaisut ovat jo käytössä. Tekoälyn avulla voi esimerkiksi optimoida toimitusreitit reaaliaikaisesti ja välttää ruuhkista johtuvat viivästykset.

Julkishallinto ja älykkäät kaupungit

Sekä älykkäissä kaupungeissa että muualla julkishallinnossa tekoälyn käyttö kasvaa nopeasti. Esimerkiksi valvontakameroita käytetään yhä useammin ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Fujitsun Zinrai-teknologia on käytössä ihmisten ja ajoneuvojen kuvien analysoinnissa. Ympäri kaupunkeja asennetuilla valvontakameroilla kuvattuja videoita tai valokuvia analysoidaan tekoälyteknologian avulla ja tunnistetaan ajoneuvon tyyppi, malli ja väri, ja näin helpotetaan esimerkiksi varastettujen ajoneuvojen etsintää. Kuvantunnistimet erottavat ihmisistä muiden muassa sukupuolen, vaatetuksen värin sekä heidän kantamuksensa, jolloin tiettyjen henkilöiden löytäminen ihmismassan keskeltä on helpompaa. Tekoälyä hyödynnetään lisäksi myös suurten kaupunkien tapahtumissa, joissa sen avulla luodaan turvahenkilöiden välisiä yhteyksiä ihmismäärien ja -virtojen perusteella.

Kauppa

Vähittäiskauppa tuottaa tekoälyn avulla parempia asiakaskokemuksia ilman, että asiakkaat sitä itse edes huomaavat. Esimerkiksi jonkin tuotemerkin tai kaupan keskustelukanavissa käytetään tekoälyä vastaamaan peruskysymyksiin. Tekoälyn kehittyessä myös keskustelukanavat monipuolistuvat ja voivat kenties pian tarjota ympärivuorokautista yksilöllistä palvelua. Kaupat käyttävät myös syväoppimista analysoimaan useista kanavista tulevaa dataa, jota kerätään sekä digitaalisissa kanavissa että myymälässä antureiden tai videoanalysoinnin avulla. Näin kaupat voivat tarjota entistä parempaa ja yksilöllisempää asiakaspalvelua.

Finanssi

Yksi tekoälyn vahvuuksista on kaavojen tunnistus ja analysointi. Rahoitusalan yritykset käyttävät jo nyt tekoälyä mallintamaan osakemarkkinoiden mahdollisia suuntauksia. Tekoäly laajentaa myös analytiikka-alustojen ominaisuuksia. Fujitsu on esimerkiksi toteuttanut soveltuvuusselvityksen allekirjoitusten analysoinnista, jonka avulla voitaisiin havaita väärennökset. Lisäksi vireillä on hankkeita kasvojentunnistuksen käyttämisestä pankkiautomaateilla – ei pelkästään turvallisuussyistä, vaan myös entistä henkilökohtaisemman palvelun tuottamiseksi.

Kysy lisätietoja tekoälyratkaisuistamme

Marianne Rojo, Sales Executive

Top of Page