AI Resolver ennakoi asiakkaiden tarpeet

AI Resolver

AI Resolver -tekoälyratkaisu

AI Resolver -moduulit

Lisää voimaa ja vuorovaikutusta asiakaspalveluun

Asiakaspalvelu yritysten kriittinen menestystekijä. Sekä sisäiset että ulkoiset asiakkaat odottavat ja vaativat erinomaista palvelua, joten asiakaspalvelun on uudistuttava jatkuvalla syklillä ja tulevaisuuteen sihdaten.

AI Resolver on Fujitsun kehittämä tekoälyratkaisu, joka toteutetaan asiakkaiden tarpeiden perusteella kuuden moduulin avulla. Moduulien erilaisia teknologioita yhdistelemällä asiakaspalvelun voi nostaa uudelle tasolle.

AI Resolver ennakoi asiakkaiden tarpeita jo ennen varsinaista yhteydenottoa. Se seuraa koko palveluketjua ja kerää samalla arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää jälkimarkkinoinnissa.

Sopii sekä yrityksille että julkishallintoon

AI Resolver -ratkaisu sopii esimerkiksi Service Centerien ja muiden asiakaspalvelukeskusten käyttöön. Sen avulla voi käsitellä sekä B2B- että B2C-alueiden asiakaspalvelua ja se tukee niin yksityistä kuin julkissektoriakin.

Tekoälyhanke käynnistetään aina kartoittamalla tarkasti asiakkaan tarpeet. Kaikilla yrityksillä ja asiakaspalvelukeskuksilla on erilaiset tarpeet, suorituskykymittarit ja haasteet, joten haluamme varmistaa, että ne otetaan projektissa huomioon, jolloin asiakas- ja työntekijäkokemukset saadaan varmasti nousuun.

AI Resolver -ratkaisun käytön voi aloittaa helposti yhden moduulin avulla. Tunnistamme yhteistyössä sopivan käyttötapauksen ja toteutamme nopean pilottiratkaisun, jonka kokemusten perusteella voidaan edetä.

Hyvä asiakaspalvelu ratkaisee ongelmat nopeasti, tunnistaa ennakoivasti
asiakkaan tarpeet ja muistaa asiakkaan, jolloin samoja tietoja
ei tarvitse kysellä aina uudestaan ja uudestaan.

AI Resolver -ratkaisun hyötyjä

modulaarisuus

Modulaarinen ratkaisu sopii B2C- ja B2B-asiakaspalvelukeskuksille, ja se pystyy käsittelemään eri viestintäkanavista tulevia palvelupyyntöjä eri tallennusmuodoissa.

integrointi

Ratkaisun voi integroida mihin tahansa Call Center -sovellukseen sekä ITSM- tai ESM-järjestelmiin. Tämän ansiosta se tukee myös sisäisiä palveluita, kuten henkilöstö- ja taloushallintoa.

moderni teknologia

AI Resolver perustuu moderneihin teknologioihin, kuten tekoälyyn, ohjelmistorobotiikkaan, liiketoimintaprosessien hallintaratkaisuihin ja kielentunnistukseen.

kieli

Ratkaisu käsittelee ja ymmärtää eri kieliä, myös Suomea.

Kysy lisätietoja digiratkaisuista ja sovelluspalveluistamme

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302

Top of Page