Managed Detection & Response (MDR)

Managed Detection & Response (MDR)


En proaktiv end-to-end-service

Fujitsus MDR-service er fremtiden for cybersikkerhed og er mere end traditionel Security Information og Event Management (SIEM). MDR opdager, undersøger, inddæmmer og begrænser hurtigt nye trusler i dit miljø.

MDR leveres som en service for at beskytte din virksomhed mod cyberangreb og prissættes gennemsigtigt per servicemodul, der indgår i løsningen – så det er nemt at bruge servicen.

Håndtering af cybersikkerhedsproblemer: De vigtigste fordele ved MDR

I et trusselsbillede, der udvikler sig løbende, har du brug for at reagere på cybersikkerhedsbrud så hurtigt som muligt, du har brug for synliggørelse, efterhånden som bruddet skrider frem, og du har brug for proaktiv jagt på trusler og automatisering af tiltag for at begrænse skaderne og nedbringe omkostningerne. Du har brug for at reducere arbejdsbyrden for dine medarbejdere og skabe et bedre arbejdsmiljø... altsammen leveret af Fujitsu MDR.

Customer success

Customer Success Manager

Din Customer Success Manager er din dedikerede kontaktperson. I får regelmæssige møder, hvor I i tæt samarbejde kan tale om din MDR-service og skræddersy den efter dine behov

Fast to value

Hurtig værdi af investeringen

Vores strukturerede implementeringsmetode betyder, at vi hurtigt kan etablere din MDR-service og begynde at modtage og analysere data, så du hurtigt får værdi af investeringen

Proactive

Proaktive

Vi er proaktive i jagten på trusler og i forhold til at opspore uhensigtsmæssigheder og potentielle sikkerhedsrisici

Automation over time

Automatisering over tid

Det er muligt over tid og med bedre indsigt fra miljøet at minimere eller helt fjerne trusler

Rapid incident

Hurtig reaktion på sikkerhedsbrud

Vi er der, når du har behov for os. Du kan kontakte os eller få en person allokeret til opgaven

Flexible

Fleksibel

Du bestemmer, om du vil have målrette jagt på trusler på bestemte områder, eller om der skal kigges lige meget på alle områder

You are in control

Du har kontrollen

Din service, dit valg – du kan se og ændre din service på din portal, hvis du har brug for det

Continuous improvement

Løbende forbedringer

Vi justerer løbende din service for at forbedre trusselsdetektion og -respons. Vi kan hurtigt opdage potentielle ondsindede aktiviteter ved brug af adfærdsanalyse

Ingest your information

Modtagelse af dine oplysninger

Vi modtager oplysninger fra din eksisterende infrastruktur, hvilket maksimerer din investering og styrker dit sikkerhedsniveau

Consultancy led model

Konsulentstyret model

Vores konsulenter identificerer hurtigt dine MDR-behov og implementerer den service, der matcher dit behov

En gennemgang af servicen

Vores service opdateres konstant ved brug af kunstig intelligens, så der læres, forbedres og jagtes efter nye trusler.

01

MDR-servicen giver omfattende dækning og analyserer aktiviteterne fra hele dit miljø, så din investering hurtigt er tjent ind.

02

Vores MDR-service leveres fra vores europæiske Advanced Threat Center, hvor vores Detect and Respond-analytikere løbende vurderer nye trusselsefterretninger og tilpasser din service for at forbedre dit sikkerhedsniveau.

03

Kontinuerlig detektion kræver ajourførte analytiske regler. Fujitsu MDR tilføjer skræddersyede analytiske regler til din service for at sikre, at du altid er forberedt på de nyeste trusler.

04

Du får en Customer Success Manager, der vil være din kontaktperson og holde dig opdateret omkring servicen og implementere eventuelle ønsker fra din side.

05

Vores Detect and Respond-analytikere bruger integration og automatisering til at berige hændelsesdata og reagere hurtigt på hændelser.

06

Vores eksperter initierer din MDR-service. De arbejder sammen med din organisation for at forstå dine krav, så de kan sikre beskyttelse af det, der er vigtigst for dig.

07

Fujitsu Detect and Respond-analytikerne bliver en del af dit sikkerhedsteam, som i samarbejde med din Customer Success Manager holder dig informeret om efterforskning og minimering af risici.

08

Servicen kan arbejde med data fra din infrastuktur såsom hybrid og cloudmiljøer. Du kan også tilkoble vores efterforskningsservice om brist på sikkerheden.

09

Kombinationen af automatisering, opdaterede trusselsinformationer samt dygtige analytikere betyder, at vi hurtigt kan identificere, begrænse og stoppe ondsindede aktiviteter og programmer i dit miljø.

10

Servicen udvikler sig løbende ved at lære, hvordan normal adfærd ser ud i dit miljø, og på den måde forøges kvaliteten af detektionerne.

Modulopbygget MDR-service

Fujitsus MDR-service er modulopbygget. Vi skræddersyer løsningen efter din virksomheds specifikke behov ved at vælge moduler til og fra.

Cybertruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland

Center for Cybersikkerhed hjælper myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod de trusler, der følger med digitaliseringen, og de udgiver årligt en national trusselsvurdering af cybertruslen mod Danmark samt løbende rapporter på forskellige områder. Der anvendes fem trusselsniveauer i vurderingerne.

Definition af trusselsniveauer

Meget høj

Der er en specifik trussel. Kapacitet, hensigt til angreb, planlægning og mulig udførelse.

Angreb/skadelige aktiviteter er meget sandsynlige.

Høj

Der er en erkendt trussel. Kapacitet og hensigt til at udføre angreb og planlægning.

Angreb/skadelige aktiviteter er sandsynlige.

Mellem

Der er en generel trussel. Kapacitet og/eller hensigt til at angribe og mulig planlægning.

Angreb/skadelige aktiviteter er mulige.

Lav

Der foreligger en potentiel trussel. Begrænset kapacitet og/eller hensigt om at udføre angreb.

Angreb/skadelige aktiviteter er ikke sandsynlige.

Ingen

Ingen indikationer på en trussel. Ingen anerkendt kapacitet eller hensigt om at udføre angreb.

Angreb/skadelige aktiviteter er usandsynlige.

Cybertruslen mod Danmark

Cyberspionage

Meget høj

Cyberkriminalitet

Meget høj

Cyberaktivisme

Høj

Destruktive cyberangreb

Lav

Cyberterrorisme

Ingen

Kilde: Cybertruslen mod Danmark 2023, Center for Cybersikkerhed, maj 2023

Cybertruslen mod sektorer i Danmark samt Grønland

Dato

Sektor

Spionage

Kriminalitet

Aktivisme

Destruktive

angreb

Terrorisme

Juli

2023

Den danske sektor for havne og logistikvirksomheder

Meget høj

Meget høj

Høj

Lav

Ingen

Maj

2023

Den danske energisektor

Meget høj

Meget høj

Høj

Lav

Ingen

Marts

2023

Grønland

Meget høj

Meget høj

Lav

Lav

Ingen

November

2022

Den danske sektor for maritime navigationshjælpemidler

Cyberangreb som helhed vurderes som værende høj

Oktober

2022

Den danske jernbanesektor

Høj

Meget høj

Lav

Lav

Ingen

Oktober

2022

Den danske transportsektor

Meget høj

Meget høj

Mellem

Lav

Ingen

Oktober

2022

Den danske luftfartssektor

Meget høj

Meget høj

Mellem

Lav

Ingen

Oktober

2022

Den danske finansielle sektor

Høj

Meget høj

Mellem

Lav

Ingen

August

2022

Den danske telesektor

Mellem

Meget høj

Mellem

Lav

Ingen

Cybertruslen mod sektorer i Danmark samt Grønland

Dato

Sektor

Cybertruslen

Juli 2023
Den danske sektor for havne og logistikvirksomheder
 • 🔴Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟠Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Maj 2023
Den danske energisektor
 • 🔴Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟠Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Marts 2023
Grønland
 • 🔴Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🔵Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Nov 2022
Den danske sektor for maritime navigationshjælpemidler
 • 🟠Cyberangreb som helhed vurderes som værende høj
Okt 2022
Den danske jernbanesektor
 • 🟠Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🔵Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Okt 2022
Den danske transportsektor
 • 🔴Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟡Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Okt 2022
Den danske luftfartssektor
 • 🔴Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟡Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Okt 2022
Den danske finansielle sektor
 • 🟠Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟡Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Aug 2022
Den danske telesektor
 • 🟡Cyberspionage
 • 🔴Cyberkriminalitet
 • 🟡Cyberaktivisme
 • 🔵Destruktive cyberangreb
 • 🟢Cyberterrorisme
Happy employee

Intelligensdreven cybersikkerhed

Digitalisering forandrer verden og med den forandring følger risici. Du har brug for en effektiv cybersikkerhedsstrategi med indbygget proaktiv cyberbeskyttelse og håndtering af risici fra starten af for at få en problemfri digital transformationsrejse. I Fujitsu har vi en intelligensdreven tilgang til cybersikkerhed, så du trygt kan skabe innovation og forandre virksomheden.

3 people in office

Cybersikkerhed til operational teknologi (OT)

Risikoen for cyberangreb øges, efterhånden som IT/OT nærmer sig hinanden. Det er ikke en engangsforestilling at sikre effektiv og sikker digital operationalitet for at maksimere oppetid og medarbejdersikkerhed. Det er også en vedvarende proces at beskytte kunder og virksomhedens data og undgå brud på forsyningskæden.

Lad os få din organisation sikkert i mål

Kontakt os for et uforpligtende møde

Top of Page