Der bliver brugt langt færre timer på at rette op på fejl, og ledelsen kan bruge systemet til at planlægge, lægge strategi og få et samlet overblik

Brian Rasmussen,, socialrådgiver i Næstved Kommune
Download Full Case Study PDF

Referencehistorie Næstved Kommune

Kunden

Næstved Kommune har ca. 80.000 indbyggere og er Sjællands største kommune målt på areal.

Udfordringen

Medarbejderne i Næstved Kommunes afdeling for udsatte børn og unge brugte lang tid på skrivebordsarbejde, som ikke var meningsgivende i forhold til arbejdet med borgerne.

Løsningen

Med Fujitsus KOMLIS system bliver data samlet ét sted. Medarbejderne i afdelingen har med udgangspunkt i KOMLIS skabt et nyt system, som giver overblik og motiverer til at registrere korrekt. Det betyder, at der bliver frigivet tid til den direkte kontakt med borgerne, og at ledelsen har fået et nyt ledelsesværktøj at navigere efter.

Download Full Case Study PDF