I stedet for en anonym sygefraværsprocent har vi nu et kvalificeret datagrundlag, der kan bruges i indsatsen over for den enkelte medarbejder.

Torben Søndergaard Nielsen,, arbejdsmiljøkonsulent i Næstved Kommune
Download Full Case Study PDF

Referencehistorie Næstved Kommune

Kunden

Næstved Kommune har ca. 80.000 indbyggere og er Sjællands største kommune målt på areal.

Udfordringen

Næstved Kommune havde for højt sygefravær blandt ansatte, for ujævn indrapportering af sygdom og dårligt overblik over sygdomsmønstrene.

Løsningen

Med Fujitsus analysemodel på fraværsområdet har Næstved Kommune formået at indsamle data, der kan bruges til at forebygge sygefravær. På baggrund af big data kan man opstille forskellige hypoteser og lave konkrete indsatser, der kan nedbringe sygefravær og højne trivslen og arbejdsglæden. Analysemodellen er udviklet i samarbejde med Conopor.

Download Full Case Study PDF