GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Hållbar upphandling

Fujitsus inköpspolicy är baserad på samexistens och harmoni med våra leverantörer, rättvis och korrekt utvärdering samt främjande av aktiviteter inom socialt ansvar. Kraven på våra leverantörer är transparent mot våra värderingar, etiska regler och inställning till hållbarhet. I Fujitsus Globala inköpspolicys och guidelines finns beskrivet vilka krav som förväntas av våra leverantörer. Med dessa bedriver Fujitsu upphandling över hela världen.
Handboken "The Fujitsu Group Supply Chain CSR Guidebook" hjälper leverantörerna att förstå vad som förväntas av dem inom följande områden:

  • Miljöpåverkan och miljöledningssystem
  • Affärsetik och efterlevnad av lagar och förordningar
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  • Kvalitetsledningssystem, produktsäkerhet
  • Informationssäkerhet

Sedan år 2007 genomför Fujitsu årliga självutvärderingar bland leverantörerna baserat på checklistan i "Fujitsu CSR Deployment Guidebook for Suppliers". Här analyseras hur CSR-krav och uppförandekod efterlevs. Under förra verksamhetsåret genomfördes 600 utvärderingar. Av 200 huvudleverantörer var 90 % aktivt engagerade i CSR aktiviteter.

Fujitsu har också etablerat en visselblåsarrutin, som är öppen för de anställda hos våra direktlevererande leverantörer.
Läs mer.om samarbetet med våra leverantörer: With our suppliers

Tillverkning i Europa

Tillverkningen av våra produkter, som säljs i Sverige och övriga Europa, sker huvudsakligen i Tyskland. Vi på Fujitsu välkomnar våra kunder att besöka vår fabrik i Augsburg, utanför München. Under ett studiebesök visar vi hur vår produktion fungerar och hur vi har utvecklat denna fabrik till att bli den mest moderna i Europa. Vi har ett team som bara arbetar med dessa besök. På anläggningen, och i hela vår verksamhet, har vi på ett framgångsrikt sätt kombinerat innovation, teknik och utveckling.

Verksamheten i Augsburg är certifierad för såväl ISO14001 Miljöledning, ISO5001 Energiledning som OHRIS Occupational Health- and Risk Management system som bl.a. uppfyller i ILO-OSH 2001.