GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Vårt miljöarbete

Vi följer Fujitsus globala miljöpolicy. För att förtydliga vårt lokala engagemang har vi utarbetat en lokal miljöpolicy, som gäller för hela verksamheten i Sverige. Vår Miljöpolicy

Våra viktigaste miljömål FY2016/17

 • Reducera CO2 utsläpp från resor och tjänsteuppdrag
 • Öka användningen av förnybar energi i lokaler och data centers
 • Öka personalens medvetenhet inom socialt ansvar och miljö
 • Öka samarbetet med våra intressenter
 • Minimera påverkan av avfall

Aktiviteter

 • Fujitsu i Sverige har hela sin verksamhet certifierat enligt ISO14001 Ledningssystem för miljö. Certifieringen utförs av DNV GL.
 • I våra Hållbarhetsforum, utvecklar vi och följer upp vårt arbete inom socialt ansvar och miljö. Mål och aktiviteter tas fram i en hållbarhetsplan som godkänns av ledningen.
 • Vi har tagit stora steg mot en minskning av våra utsläpp av växthusgaser. Genom konsekvent miljöanpassade bil- och resepolicys har vi fullt fokus på att minska vår klimatpåverkan. Mellan år 2011-2015 har vi minskat de årliga CO2 utsläppen med 39 %, målet är en minskning med minst 35 % t.o.m. 2016. Exempel på åtgärder;
  • Skype for Business och Videokonferens är sedan länge en naturlig del av vår verksamhet, på detta sätt minimerar vi antalet affärsresor.
  • Inköp av tjänstebilar med lågt utsläpp av CO₂. uppmuntras via ett bonus/malus system.
  • Vi styr resurserna i fältserviceverksamheten med GPS övervakning för att optimera rutter minska behovet av transporter.
 • Vi arbetar med våra hyresavtal, runt om i Sverige, för att nå vårt mål 100 % förnybar energi i våra lokaler i mars 2020.
 • Genom vårt medlemskap i Stockholms Klimatpakt, ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. vill vi lokalt bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan.
 • Vi är ansluta till Nollzon, vilket innebär att elbilstaxi prioriteras från och till vårt huvudkontor i Kista. På detta sätt vill vi medverka till att skapa en tystare och renare stad samt öka efterfrågan på elbilstaxi.
 • Genom vårt medlemskap i NMC Nätverket för hållbart näringsliv vill vi utveckla våra medarbetares kunskap och arbete inom miljö och hållbar utveckling.
 • Samtliga siter i Sverige har återvinningssystem som granskas i interna revisioner