Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Socialt ansvar

FUJITSU Way

Vi inom Fujitsu inser att ett korrekt och genuint genomförande av en socialt ansvarsfull och etisk hållning skapar våra gemensamma värderingar. Ansvarsfullt företagande har varit en väsentlig del av vår globala företagsfilosofi Fujitsu Way, sedan bildandet av verksamheten, därför finns det i vårt företags DNA. Det är genuint och hållbart, i praktiken, det har därför uppmärksammats och värderats externt i olika erkännanden och utmärkelser bl.a. Dow Jones index, FTSE4Good och MCSI ESG Select Leaders.

Våra kunder och partners

Fujitsu tar en ledarroll genom att proaktivt hålla fast vid våra mål inom hela vår globala värdekedja, med kunder, partners och leverantörer. Vi vill arbeta med organisationer som delar våra värderingar och samarbetar för bidra med positiva förändringar. Vi fortsätter att bemöta sociala och miljömässiga utmaningar genom att öka andelen hållbara IT-produkter och lösningar samt utveckla innovativ teknik som minskar miljöpåverkan av våra kunders verksamheter.

Fujitsu har fem prioriterade områden inom CSR

  • Erbjuda möjligheter och trygghet med IT
  • Skydda den globala miljön
  • Värna mångfald och integration
  • Utveckla medarbetarna så att de kan bidra till samhället och planeten
  • Kommunicera och samarbeta med intressenter

Mer info: CSR Activities Goals and results

UN Global Compact

Fujitsu-koncernen är medlem i “United Nations Global Compact”. Genom att följa UN Global Compact’ s tio principer inom de fyra områdena (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption)samt aktivt implementera initiativ inom socialt ansvar, vill Fujitsu vara med och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fujitsu ställer motsvarande krav på sina leverantörer genom att skriva in kraven i våra leverantörsavtal.

GeSI medlem och guldsponsor

Fujitsu är medlem i GeSI Global e-Sustainability Initiative och guld sponsor i arbetet med GeSI "the SMARTer 2030 report".  GeSI är en internationell organisation som tar en helhetssyn på hållbarhet. De stödjer arbetet med att integrera miljömässig och social hållbarhet med IT- och kommunikationslösningar.

Nollutsläpp långsiktigt mål

Fujitsu Group stödjer den strävan som antogs i Parisavtalet på COP21 att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2 grader Celsius, detta samtidigt vi strävar efter att uppnå nollutsläpp som ett långsiktigt mål.


Genom vår uppdaterade åtgärdsplan för miljö steg IX (FY2019-2020) stärker vi ytterligare incitamenten för att bidra till samhället, Parisavtalet och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål.

 

Fujitsu Group Environmental Action Plan (Stage IX)

Läs mer om Fujitsu arbetet med att minska den globala uppvärmningen