GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Socialt ansvar

FUJITSU Way

Globalt inom Fujitsu inser vi att när en socialt ansvarsfull och etisk hållning genomförs korrekt och genuint skapas gemensamma värderingar. Ansvarsfullt företagande har varit en väsentlig del av vår företagsfilosofi Fujitsu Way sedan bildandet av verksamheten, därför finns det i vårt företags DNA. Det är genuint och hållbart, i praktiken har det därför uppmärksammats och värderats externt i olika jämförande mätningar och index.

Vår strategi och vårt ramverk för ansvarsfullt företagande speglas fullt ut i vår globala policy och i denna vision av President Tanaka

Våra kunder och partners

Fujitsu tar en ledarroll genom att proaktivt hålla fast vid våra mål inom hela vår globala värdekedja, med kunder, partners och leverantörer. Vi vill arbeta med organisationer som delar våra värderingar och samarbetar för bidra med positiva förändringar. Vi fortsätter att bemöta sociala och miljömässiga utmaningar genom att öka andelen hållbara IT-produkter och lösningar samt utveckla innovativ teknik som minskar miljöpåverkan av våra kunders verksamheter.

Fujitsu har fem prioriterade områden inom CSR

  • Erbjuda möjligheter och trygghet med IT
  • Skydda den globala miljön
  • Värna mångfald och integration
  • Utveckla medarbetarna så att de kan bidra till samhället och planeten
  • Kommunicera och samarbeta med intressenter

Innovation med människan i centrum

En central del av Fujitsus företagsfilosofi är ”Human Centric Innovation”, innovation med människan i centrum. Vi vill hjälpa människor till en bättre tillvaro med hjälp av teknologi. Vi menar att det ingår i vårt sociala ansvar, som ett globalt It-företag, att använda kraften av ICT för att bidra till förverkligandet av en hållbar planet och hållbart samhälle.

UN Global Compact

Fujitsu-koncernen är medlem i “United Nations Global Compact”. Genom att följa UN Global Compact’ s tio principer inom de fyra områdena (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption)samt aktivt implementera initiativ inom socialt ansvar, vill Fujitsu vara med och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fujitsu ställer motsvarande krav på sina leverantörer genom att skriva in kraven i våra leverantörsavtal.

GeSI medlem och guldsponsor

Fujitsu är medlem i GeSI Global e-Sustainability Initiative och guld sponsor i arbetet med GeSI "the SMARTer 2030 report".  GeSI är en internationell organisation som tar en helhetssyn på hållbarhet. De stödjer arbetet med att integrera miljömässig och social hållbarhet med IT- och kommunikationslösningar.

Fujitsu branschledare enligt Dow Jones hållbarhetsindex

Fujitsu är med på Dow Jones Sustainability World Index, världens ledande Socially Responsible Investment (SRI)-index. Det är 17:e gången som Fujitsu är med på listan sedan den skapades 1999. 2015 fick Fujitsu den högsta poängen inom branschgruppen Mjukvara & Tjänster, och blev vald till Industry Group Leader för första gången.

Nollutsläpp långsiktigt mål

Fujitsu Group stödjer den strävan som antogs i Parisavtalet på COP21 att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2 grader Celsius, detta samtidigt vi strävar efter att uppnå nollutsläpp som ett långsiktigt mål.

 

Genom vår uppdaterade åtgärdsplan för miljö steg VIII (FY2016-2018) stärker vi ytterligare incitamenten för att bidra till samhället. Vi förbättrar kundernas och samhällets hållbarhet genom utbyggnaden av vår informations-och kommunikationsteknik och förbättra våra produkters energi- och resurseffektivitet. Vi också minska våra egna utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan genom hela värdekedjan

 

Fujitsu Group Environmental Plan Stage VIII

Läs mer om Fujitsu arbetet med att minska den globala uppvärmningen