Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ISO Certifieringar

ISO Certifieringar– standarder skapar ordning och reda

Fujitsu inser fördelarna med att följa kraven ISO-standarder för hantering av ledningssystem. Det skapar ordning och reda i verksamheten och ger fördelen med att arbeta enhetligt. Inom Fujitsu EMEIA arbetar vi i gemensamma ledningssystem, Fujitsu Sweden ingår därmed i ett gemensamt Fujitsu EMEIA multi-site certifikat. Certifikaten är utfärdade av Bureau Veritas Certification. 

Fujitsu Sweden har certifierat verksamheten enligt följande ISO standarder:

  • ISO9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för Informationssäkerhet 

Vi har också valt att fortlöpande anpassa verksamheten efter andra ISO standarder. Det finns Fujitsu EMEIA gemensamma ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001) och Kontinuitet (ISO 22301). Standarden ISO 26000 används som stöd för vår CSR planering samt årliga utvärderingar inom koncernen.

Medlemskap i SIS Swedish Standards Institute

Fujitsu i Sverige är medlem i SIS som är en en ideell förening. Medlemmarna representerar olika delar av samhället; företag, myndigheter och organisationer. Alla har det gemensamt att de har behov av standarder, eller standardisering.

Fujitsu har medverkat i att ta fram standarden för Ledningssystem för hållbar IT (SS895400:2014) samt medverkar i den tekniska kommittén SIS/TK 510 Projekt, program och portfölj.

Fujitsu i Sverige vill på detta sätt bidra i att utveckla och påverka standarder som används i samhället.