Sujuvat palveluprosessit valtionhallintoon

Valtionhallinto

Missiona sujuva valtionhallinto

Digitalisaatio ei tuo tullessaan pelkästään teknologista murrosta vaan vaatii muutosta prosesseihin, joilla pyritään vastaamaan uusiin kansalaistarpeisiin. Sujuvat palveluprosessit ja asiakaskokemukset ovat yhä tärkeämpiä myös julkisille toimijoille.

Olemme vahvasti mukana rakentamassa sujuvaa, älykästä ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Laadukkaat palvelumme ja modernit ratkaisumme integroituvat sujuvasti osaksi valtion palveluntuotantomallia. Uskomme vahvasti avoimiin ympäristöihin, ketterään sovelluskehitykseen sekä pilvipalveluihin. Tarpeiden mukaan skaalautuvat alustat ja ketterät sovelluskehitysympäristöt yhdistettynä kotimaiseen pilvipalveluun mahdollistavat digiloikan turvallisella ja tuottavalla tavalla.

Fujitsu auttaa valtionhallintoa kehittämään ja tehostamaan toimintaansa muun muassa

 • digitalisoimalla hallinnon toimintoja älykkäillä ict-ratkaisuilla
 • kehittämällä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten vuorovaikutusta sähköisen asioinnin ratkaisuilla
 • toteuttamalla joustavan, modulaarisen ja loppukäyttäjälähtöisen perustietotekniikkaympäristön mahdollistaen modernin, yhteisöllisen ja paikasta riippumattoman työskentelytavan
 • yksinkertaistamalla ja automatisoimalla prosesseja.

Koronakorvaukset nopeasti Valtiokonttorista

Fujitsu oli mukana kehittämässä Valtiokonttorille uutta digitaalista palveluprosessia koronakorvaushakemusten käsittelyyn keväällä 2020. Palvelu kehitettiin eri osapuolten sujuvalla yhteistyöllä vain kuudessa viikossa. Palvelun ansiosta Valtiokonttori pystyy käsittelemään korvaushakemukset ja maksamaan korvaukset annetussa aikataulussa sekä raportoimaan ajantasaisesti tukien maksamisesta.

Asiointipalvelu hyödyntää eri viranomaisilta tulevaa digitaalista tietoa kuten Verohallinnon tietoja hakijan yrityksen liikevaihdosta ja maksetuista palkoista. Lisäksi kehitettiin raportointipalvelu, joka kokoaa tiedot tukien maksatuksesta ja toiminnan edistymisestä Valtiokonttorin verkkosivuille.

Fujitsu valtionhallinnon ict-kumppanina

Fujitsulla on pitkä ja luottamuksellinen asiakassuhde useiden valtion virastojen ja hallinnonalojen kanssa. Olemme tehneet töitä muun muassa Verohallinnon, Valtorin, VTT:n, Veikkauksen, Metsähallituksen, Oikeushallinnon ja Tullin kanssa.

 • Meillä on pitkä kokemus työskentelystä niin ydinvaltion, perinteisten virastojen, valtio-omisteisten yritysten, turvallisuussektorin kuin yliopistojenkin kanssa.
 • Tuotamme palvelut siten, että tietovirrat pysyvät ja hallintatyöt tehdään tarvittaessa Suomessa.
 • Olemme paikallinen, kuunteleva, tietoturvallinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen kokonaistoimittaja.
 • Olemme luotettava, kasvava ja kehittyvä kumppani, jolla on takana globaalin organisaation kyvykkyydet ja kehityspanokset.
 • Meillä on vahva kokemus toimimisesta monitoimittajaympäristössä

Hyödynnämme projekteissa koko kansainvälisen kokemuksemme, mutta palvelut tuotetaan tarpeen mukaan Suomesta paikallisesti. Lisäksi käytössäsi on vankka tietoturvaosaamisemme. Meillä on

 • Kansallinen yritysturvallisuustodistus (Facility Security Clearance, FSC)
 • useita tekijöitä, joilla on Personal Security Clearance (PSC) -sertifikaatti.

Fujitsu on sanansa pitävä kumppani, joka tuottaa lukuisia keskeisiä ja toimintakriittisiä palveluita julkishallinnolle. Haluamme toteuttaa kanssanne ihmiskeskeistä älykästä yhteiskuntaa, yhä parempaa Suomea.

Ota yhteyttä

+358 29 302 302

Top of Page