Fujitsu on turvallisuus- ja puolustustoimialan auditoitu palvelutoimittaja

Turvallisuus- ja puolustustoimialan ratkaisuilla tuemme viranomaisia ja yrityksiä, jotka ylläpitävät kansallista turvallisuutta ja puolustusta. Fujitsulla on täydet valmiudet toimia tehtävissä, jotka vaativat korotettua tietoturvaa.

 • Lähtökohtana on vakioitujen palvelujemme sovittaminen turvallisuusviranomaisten tarpeisiin.
 • Kiinnitämme erityistä huomiota julkishallinnon turvallisuus- ja varautumisvaatimuksiin sekä kyberuhkiin.
 • Toiminnassamme korostuu asiakkaidemme tarpeista lähtevä, vuorovaikutuksessa toteutettava verkostoitunut yhteistoiminta.
 • Otamme kaikissa ratkaisuissamme huomioon erityisesti turvallisuusnäkökohdat.

Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja ja palveluja, jotka vastaavat turvallisuusviranomaisten kehittyvän toimintaympäristön nykyisiin ja uusiin haasteisiin. Hyödynnämme ratkaisujen tuottamisessa laajan asiantuntijakaartimme osaamisen lisäksi kumppaniverkostomme erityisosaamista ja kansainvälisen verkostomme tutkimustietoa.

Fujitsu Cross Domain Solutions

Yhteistyössä verkostoituvaan maailmaan

Teemme yhteistyössä maailmanlaajuisten puolustus- ja turvallisuusjärjestöjen kanssa ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme työskentelemään entistä tehokkaammin ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on hyödyntää tietoa älykkäillä tavoilla ja maksimoida jatkuvasti kehittyvän, verkostoituneet maailman mahdollisuudet.

Vahva paikallinen osaaminen & Globaali Defence & Security -verkosto

Fujitsu rakentaa ja yhdenmukaistaa turvallisuusviranomaisten välisiä yhteyksiä. Tuomme hyväksi todetut ratkaisut myös muille viranomaisille ja samalla kehitämme viranomaisten välistä yhteistyötä. Fujitsu on

 • Katakri-auditoitu (Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö) vaativien palvelukokonaisuuksien integraattori
 • saanut Puolustusvoimien myöntämän yritysturvallisuusselvitystodistuksen
 • kustannustehokas, tuotteistettujen ict-palvelujen kokonaistoimittaja niiden koko elinkaaren ajan
 • tietojärjestelmien ja tiedon käsittelyn luotettava toteuttaja Suomen rajojen sisäpuolella
 • paikallinen toimija, jolla on suomalainen henkilöstö yli 30 paikkakunnalla

Asiakkaan tarpeiden mukaan haemme ratkaisuja ja kokemuksia Fujitsun globaalin Defence & Security -verkoston tuottamista ratkaisuista. Asiakas saa lukuisia hyötyjä, kuten

 • Kustannustehokkaat ja innovatiiviset ratkaisut yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa
 • Ratkaisuja suunnittelee ja toteuttaa 3 800 työntekijän globaali yhteisö
 • Toimialalla edustajat 36 maassa, osaamiskeskukset Japanissa, Britanniassa ja Australiassa

Defence IT Offerings and Capabilities (fujitsu.com/uk)

Kysy lisää ict-palveluistamme:

Asiakasjohtaja Leena Heinänen, p. 040 8234 388

Top of Page