Fujitsun tekoälystrategia vahvistaa dataintegrointia ja tekoälyn generatiivisia ominaisuuksia omalla alustalla ja uusilla ratkaisuilla 

Käännös Fujitsun 14.2.2024 julkaisemasta tiedotteesta.

Fujitsun uusi, koko yhtiön kattava tekoälystrategia keskittyy ihmisen ja tekoälyn yhteistyön syventämiseen sekä visioi tekoälystä luotettavaa avustajaa, joka lisää tuottavuutta ja luovuutta.

Fujitsu aikoo tarjota tekoälyalustaa palveluna Fujitsu Data Intelligence -nimellä osana Fujitsu Uvance -tarjoomaa. Fujitsu alkaa myös tarjota tekoälyn ja siihen liittyvien teknologioiden konsultointipalveluja. Nämä käynnistyvät aluksi Japanissa maaliskuussa 2024, mutta huhtikuusta 2024 alkaen ne laajenevat globaaleille markkinoille.

Myös tekoälyalusta Fujitsu Kozuchin kaupallistaminen jatkuu. Alustan avulla käyttäjät voivat nopeuttaa kehittyneiden tekoälyteknologioiden testausta ja käyttöönottoa. Kozuchilla Fujitsu myös integroi tekoälyominaisuuksia toimialaratkaisuihinsa.

Kozuchin lisäksi Fujitsun tekoälyalusta sisältää Fujitsun lohkoketjutuotteen nimeltä Track and Trust, joka mahdollistaa datan linkkaamisen ja jäljitettävyyden yli yhtiö- ja toimialarajojen. Alusta tukee myös Palantir- ja Microsoft Azure -data-alustoja.

Fujitsu on edistänyt tekoälyn ja koneoppimisen tutkimusta ja kehitystä jo yli 30 vuotta. Tähän mennessä Fujitsulla on yli 7 000 tekoälyn käyttötapausta muun muassa valmistavassa teollisuudessa, vähittäiskaupassa, terveydenhuollossa ja yleisessä turvallisuudessa.

Fujitsu kehittää parhaillaan myös omaa kuvan ja koodin tuottamiseen erikoistunutta generatiivista tekoälyteknologiaa sekä generatiivista tekoälyn sekoitusteknologiaa. Näiden generatiivisten tekoälymallien tarkkuus on yhtä suuri tai suurempi kuin GPT-4V:n ja HuggingGPT:n kaltaisten johtavien generatiivisten tekoälymallien.

Fujitsu yhdistää generatiivista tekoälyä omaan tietämysverkkoteknologiaansa, joka mahdollistaa yli miljardin solmun välisten suhteiden todentamisen. Näin käyttäjät voivat varmistaa datan luotettavuuden. Yhdistämällä nämä teknologiat Fujitsu kehittää generatiivista tekoälyn luotettavuusteknologiaa, joka poistaa tekoälytuotosten epävakauden sekä varmistaa niiden tarkkuuden ja määräysten mukaisuuden.

Huhtikuusta 2024 alkaen Fujitsu tarjoaa generatiivisia tekoälyn sekoitustekniikoita, generatiivisen tekoälyn luottamusteknologiaa ja suuren kielimallin ohjelmia, joita kaikkia voidaan käyttää turvallisesti paikallisissa ympäristöissä Fujitsun tutkimusportaalin kautta. Portaali tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille ilmaisen pääsyn Fujitsun teknologioiden kokeiluversioihin.

Edistääkseen tekoälyteknologioiden luovaa kokeilua ja jatkokehitystä Fujitsu on myös luonut ympäristön, jossa kaikki sen 124 000 työntekijää voivat turvallisesti käyttää generatiivista tekoälyä. Toukokuusta 2023 lähtien Fujitsu on aktiivisesti edistänyt tekoälyn sisäistä käyttöä muun muassa ohjelmakoodin ja sisäisten raporttien tuottamisessa. Näin myös ohjelmistokehittäjät voivat tutkia generatiivisen tekoälyn käyttömahdollisuuksia uusien kaupallisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Linkkejä 
Fujitsu Uvance
Fujitsu Kozuchi

Top of Page