Fujitsulle huippuarviot CDP:ltä ilmastonmuutos- ja vesiturvallisuusluokissa

Tiivistelmä Fujitsu Limitedin 13.12.2022 Tokiossa julkaisemasta alkuperäisestä tiedotteesta.

Fujitsu-konserni on päässyt CDP:n A-listalle ja saanut korkeimman arvion työstään ilmastonmuutoksen lieventämiseksi sekä vesiturvallisuuden edistämiseksi. Fujitsu pääsi listalle ilmastonmuutosryhmässä kuudennen kerran ja vesiturvallisuusryhmässä neljännen kerran peräkkäin.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö. Se hallinnoi institutionaalisten sijoittajien puolesta vuosittaista maailmanlaajuista selvitystä yritysten toimista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, metsiin ja vesiturvallisuuteen. Mukana olevien sijoittajien sijoitusvarat ovat kaikkiaan yli 130 biljoonaa dollaria (joulukuussa 2022). Tutkimus arvioi yritysten tapaa julkistaa tietoja toiminnastaan, tunnistaa ja hallita riskejä, vastata haasteisiin sekä määritellä olennaisia ja kunnianhimoisia tavoitteita.

Fujitsu-konsernin ilmastonmuutos- ja vesiturvallisuushankkeet

Vuonna 2017 Fujitsu-konserni julkisti keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristövisionsa, jossa yhtiö asetti tavoitteekseen saavuttaa hiilidioksidin nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Huhtikuussa 2021 Fujitsu nosti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteensa vuodelle 2030 33 prosentista 71,4 prosenttiin vuoteen 2013 verrattuna. SBTi (tieteeseen perustuvien päästötavoitteiden hanke) on vahvistanut tämän vähennystavoitteen olevan 1,5 °C:n tavoitteen mukainen.

Hyödyntämällä tekoälyä ja muita kehittyneitä teknologioita innovaatiotoiminnassaan Fujitsu pyrkii lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan niihin. Fujitsu tahtoo vaikuttaa osaltaan yhteisen hiilineutraaliuden tavoitteen saavuttamiseen ja nykyistä kestävämmän infrastruktuurin rakentamiseen.

Vesiturvallisuudessa Fujitsu edistää aktiivisesti vedenkulutuksen vähentämistä tuotantolaitoksissaan ja muutenkin vesivarojen tehokasta käyttöä. Ylipäätään Fujitsu kehittää suurteholaskentaa ja tekoälyratkaisuja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, kuten katastrofien ehkäisyyn ja niiden seurausten lieventämiseen, sekä kestävään kaupunkikehitykseen.

Fujitsu-konsernin ympäristötoimenpidesuunnitelma asettaa Fujitsun ympäristötavoitteet tilivuosiksi 2021–2022. Fujitsu pyrkii suunnitelman mukaisesti minimoimaan toimitusketjunsa negatiiviset ympäristövaikutukset sekä uudistamaan samalla työtapojaan ja liiketoimintaansa. Tätä varten Fujitsu on määritellyt tavoitteet, jotka vastaavat maailman kolmeen keskeiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen: ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kiertoon ja luonnon kanssa sopusoinnussa elämiseen eli luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Top of Page