Fujitsun tuorein yritysvastuuraportti esittelee konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin

Helsinki, 09 September, 2020

Fujitsu on harvoja kansainvälisiä ict-alan yrityksiä, joissa vastuullisuutta kehitetään paikallisesti Suomessa. Yhtiö myös julkaisee vuosittain tilikauden päätyttyä Suomen-toimintojaan koskevan yritysvastuuraportin. 

”Toteutamme vastuullisuutta ennen kaikkea liiketoimintamme kautta”, kertoo Fujitsu Finlandin yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä. ”Kehitämme asiakkaittemme ja kumppaniemme kanssa teknologiaratkaisuja, jotka hyödyttävät koko suomalaista yhteiskuntaa.” 

Vastuullisuusasiat kiinnostavat yhä enemmän Fujitsun asiakkaita. He toivovat apua omien ympäristövaikutustensa vähentämisessä. Esimerkiksi Fujitsun energiatehokkaiden konesalipalvelujen ansiosta asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään. 

Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja, oli kyse sitten oman tai asiakkaittemme toiminnan kehittämisestä”, Milla Uusi-Pietilä painottaa. Hän nostaa esiin 10 esimerkkiä vastuullisuusteoista päättyneeltä tilikaudelta (1.4.2019–31.3.2020): 

  1. Kehitimme asiakkaittemme kanssa ratkaisuja yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa rakensimme Nuora-tekoälyratkaisun ennakoimaan nuorten aikuisten syrjäytymisriskiä. Oululaiselle teknologiayhtiö Proventia Oy:lle toimittamamme pilvipalveluratkaisu on osa liiketoimintaa, jossa pakokaasun puhdistusjärjestelmä asennetaan jo käytössä oleviin ajoneuvoihin ilmansaasteiden vähentämiseksi maailman suurkaupungeissa.

  2. Autoimme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään tarjoamalla entistä energiatehokkaampia konesalipalveluja. Tuotimme paikalliset palvelin- ja tallennuskapasiteettipalvelut vesi- ja tuulienergialla omissa tai tarkkaan valikoitujen kumppaneidemme konesaleissa Suomessa. Paransimme konesalipalvelujemme energiatehokkuutta vaihtamalla palvelimia entistä energiatehokkaampiin, virtualisoimalla palvelimia sekä hyödyntämällä vapaajäähdytystä.

  3. Tehostimme laitetoimituksiin liittyvää logistiikkaa, laitteiden kierrätystä sekä tuki- ja huoltopalveluja. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan ict-laitteiden elinkaarihallintapalvelun, jonka avulla käytöstä poistuneet laitteet hyödynnetään joko kokonaisina, varaosina tai muiden tuotteiden materiaalina. Viime tilikaudella 95 prosenttia materiaaleista hyödynnettiin uudelleen. Optimoimme myös laitetoimituksiin liittyvää logistiikkaa kuljetuksista aiheutuvien päästöjen ja pakkausjätteen vähentämiseksi. Tuki- ja huoltopalveluissa ratkoimme yhä useammin työpyynnöt yhdellä asiakaskäynnillä ja optimoimme ajoreittejä ajosta syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

  4. Vähensimme ja kompensoimme lentomatkustuksen päästöjä. Lentomatkustusta ja siitä syntyviä päästöjä on tasaisesti vähennetty Fujitsussa. Viime tilikautena päästöt vähenivät 23 prosenttia ja edellisenä 19 prosenttia. Kompensoimme 40 prosenttia lentomatkustuksen hiilidioksidipäästöistä tukemalla Gold Standard -hanketta, jolla ehkäistään ilman saastumista ja parannetaan naisten asemaa Sudanin Darfurissa.

  5. Paransimme sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa ja laajensimme perhevapaakäytäntöjämme. Solmimme paikallisen palkkaratkaisun, jossa kohdennettiin erillinen palkankorotuserä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen. Laajensimme perhevapaakäytäntöjämme siten, että myös adoptiovanhemmille maksetaan palkkaa kolmelta ensimmäiseltä perhevapaakuukaudelta. Järjestimme lisäksi sisäisen tiedotuskampanjan, jolla muistutimme henkilöstöämme mahdollisuudesta hyödyntää erilaisia keinoja kuten joustavia työaikajärjestelyjä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

  6. Panostimme työkyvyn ylläpitämiseen. Olemme ylpeitä siitä, että henkilöstömme ikäjakauma on laaja ja pystymme tarjoamaan hyvän työpaikan eri ikäisille ihmisille. Tuimme henkilöstömme työkykyä esimerkiksi ikäjohtamisen ohjelmalla ja Uutta työn imua -valmennuksilla. Osallistuimme myös Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -tutkimukseen, jossa kartoitetaan työelämän voimavaratekijöitä sekä ehkäistään työuupumusta.

  7. Tuimme nuoria matkalla opintoihin ja työelämään. Jaoimme nuorille tietoa ja kokemusta työelämästä yhteistyössä eri oppilaitosten ja järjestöjen kuten Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan ja Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman kanssa. Tarjosimme nuorille harjoittelu- ja TET-paikkoja sekä mentorointia, järjestimme co-creation-työpajoja ja palkkasimme vastavalmistuneita nuoria kaksivuotiseen Fujitsu Graduate -ohjelmaan.

  8. Teimme 700 tuntia vapaaehtoistyötä. Jokainen fujitsulainen voi tehdä yhden työpäivän ajan vapaaehtoistyötä vuodessa. Viime tilikaudella vapaaehtoisemme esimerkiksi mentoroivat nuoria, luovuttivat verta, kitkivät vieraslajeja ja toimivat vapaapalokunnissa. Järjestimme myös lukuisia tempauksia yhdessä järjestökumppaniemme Hope − Yhdessä & Yhteisesti ry:n, Suomen Punaisen Ristin, Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan sekä WWF Suomen kanssa.

  9. Edistimme kyberturvallisuutta. Teimme laajaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin sekä viranomaisten kanssa kyberturvariskeihin varautumisessa. Osallistuimme yritysten ja viranomaisten yhteiseen TIETO20-harjoitukseen sekä Digi- ja väestötietoviraston koordinoimaan VAHTI-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on julkisen hallinnon toiminnan ja ict-palveluiden turvaaminen.

  10. Maksoimme verot täysimääräisesti Suomeen. Emme tee verojen välttelyyn pyrkiviä järjestelyjä tai siirrä verorakenteita ulkomaille pienentääksemme Suomeen maksettavien verojen määrää. Fujitsu Finland Oy maksoi tilikauden aikana veroja ja muita veroluonteisia eriä kaikkiaan 94,8 miljoonaa euroa. 

Vastuullisuus on vahvasti ankkuroitu Fujitsun globaaliin toimintafilosofiaan Fujitsu Way´hin, joka päivitettiin globaalisti kesällä 2020. Yhtiön tavoitteena on tehdä maailmasta entistä kestävämpi rakentamalla yhteiskunnassa luottamusta innovaatioiden avulla. 

Fujitsu Finland edistää vastuullisuutta viidellä osa-alueella, jotka ovat ympäristö, toiminta yhteisön hyväksi, monimuotoinen ja osallistava työyhteisö, työhyvinvointi sekä vastuulliset toimintatavat. Eri osa-alueille asetetaan vuosittain paikalliset tavoitteet ja niiden toteutumista seuraa aktiivisesti toimiva vastuullisuus-johtoryhmä. 

Löydät Fujitsu Finland Oy:n tilikautta 2019−2020 koskevan yritysvastuuraportin sekä aiempien vuosien raportit täältä.

Mediayhteydet

Fujitsu Finland Oy:n viestintä

Satu Pelttari

P. 045 7880 9624, satu.pelttari(at)fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 130 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 3,9 triljoonaa jeniä (35 miljardia USD) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 09 September, 2020
City: Helsinki

Top of Page