Kumppanisi hyvässä arjessa

Kunta

Ihmiskeskeiset, älykkäät kunnan ict-palvelut

Sujuva arki on tärkeä asia niin kuntien ja kaupunkien työntekijöille kuin asukkaillekin. Siksi Fujitsu pyrkii parantamaan ihmisten päivää vaivattomilla palveluillaan. Haluamme auttaa kuntia ja kaupunkeja rakentamaan ihmiskeskeisempää, älykkäämpää yhteiskuntaa. Digitalisaatioon ja muihin kuntakenttää ravistaviin muutoksiin varaudut parhaiten luotettavan asiantuntijakumppanin kanssa.

Fujitsun koko globaali osaaminen käytössäsi

Palvelemme sinua aina paikallisesti ja henkilökohtaisesti, mutta samalla käytössäsi on koko globaalin organisaatiomme tietotaito, resurssit ja palvelukehitys. Opimme jatkuvasti eri puolilla maailmaa tehdyistä projekteista ja sovellamme parhaat käytännöt palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Olemme maailman huippuja tietoturva-asioissa, ja meillä on puolustusvoimien myöntämä Facility Security Clearance -sertifikaatti. Co-creation-toimintamallimme avulla luomme yhdessä kanssasi uusia näkemyksiä, ideoita ja mahdollisuuksia digimuutokseen. Yhdessä löydämme parhaat teknologiat ja ratkaisut, joiden avulla organisaatiosi palvelee paremmin kuntalaisten tarpeita, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue Net-jutut, katso webinaaritallenteet


Kuntien ja kaupunkien kehitys keskiössä

Kunnissa on muutoksen keskellä mahdollisuus siirtyä kohti kuntalaislähtöisiä palveluita. Fujitsu on mukana digiympäristön muutoksessa kehittämässä kuntien ja kaupunkien toimintaa tehokkaiden digitaalisten ratkaisujen avulla.

Haluamme auttaa kuntia ja kaupunkeja rakentamaan ihmiskeskeisempää, älykkäämpää yhteiskuntaa.

Digitalisaatio parantaa asiakaskokemusta

Nopea digitaalinen palvelu hyödyttää kaikkia kuntalaisia ja parantaa palvelukokemusta. Sujuvat sähköiset prosessit lisäävät myös työntekijöiden motivaatiota ja vähentävät rutiinitöitä, jolloin organisaation resursseja vapautuu päätöksentekoon ja palvelemiseen. Fujitsun OmaKunta-konseptin avulla kunnat voivat saavuttaa digitaaliset tavoitteensa, keventää kuormitettujen osastojen taakkaa ja tuottaa lisäarvoa koko yhteisölle.

Datavirrat yhteen, sisäiset prosessit sujumaan

Ymmärrys kansalaisten tarpeista ja ongelmista paranee, kun tiedonsaanti tehostuu. Kaiken pohjana on data, jota on aina ollut saatavilla, mutta joka aikaisemmin on ollut hajallaan ja hyödyntämättä. Kun datavirrat yhdistetään, saadaan aikaan syvempää tietoa ja parempia lopputuloksia.

Nopeampaa päätöksentekoa mobiililla työskentelyllä

Kuntalaisten tarpeisiin saadaan vastattua nopeammin, kun viranomaiset pääsevät käsiksi tarvittaviin tietoihin myös virastojen ulkopuolella. Moderni työpisteteknologia tarkoittaa sujuvampaa päätöksentekoa. Fujitsu auttaa kunnan työntekijöitä toimimaan tehokkaammin parempien viestintäyhteyksien ja innovatiivisten työskentelytapojen avulla.

Kysy lisää ict-palveluistamme kunnille ja kaupungeille:

Myyntijohtaja Juha Selkämaa, p. 050 3644 528

Top of Page