CaseM-tiedonhallintapalvelut

Tiedonhallinnan toimintaympäristö muuttuu, kun työvoima vähenee ja verkostoituu. Samalla viranomaisten, yritysten ja kansalaisten välinen yhteistyö lisääntyy. Toiminnan tehostaminen edellyttää myös asioiden käsittelyssä aiempaa suurempaa tehokkuutta.

Jatkossa tieto syötetään kerran ja sitä käytetään uudelleen tehokkaasti ja paikkariippumattomasti. Asiakirjakeskeisyys vähenee ja dokumentti tai asiakirja käsitteinä laajenevat. Jatkossa perinteisten toimistotyökaluilla tuotettujen asiakirjojen lisäksi asiakirja voi muodostua automaattisesti tallennetun tiedon perusteella. Asiakirjoja syntyy myös esimerkiksi sähköisen keskustelun tai videoinnin tuloksena.

Järjestelmän on pystyttävä automatisoimaan nykyisiä rutiinitoimintoja. Tällainen rutiinitoiminto voi olla esimerkiksi vastaanotetun tiedon liittäminen valmistelussa olevaan asiaan. Myös asiantuntijan työkuorma kevenee, kun järjestelmä esittää selkeitä yhteenvetoja siitä, mihin asioihin on vastaanotettu uutta tietoa. Näin muutoksia ei tarvitse tutkia asia kerrallaan. Lisäksi järjestelmän tulee tukea päätöksentekoa – olipa kyseessä sitten viranomaispäätös, asiantuntijan tekemä päätös tai kokouksessa tehty päätös äänestämällä.

CaseM parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua

Fujitsun CaseM-järjestelmäkokonaisuuden suunnitteluvaiheessa on huomioitu tiedonhallinnan korkean tason vaatimukset. Näin CaseM:sta on muodostunut valmis, konfiguroitava, moderni ja modulaarinen sovellus, joka helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijoiden työtä.

CaseM-järjestelmän modulaarisuuden ansiosta voit ottaa käyttöön juuri ne moduulit, joita liiketoimintaprosessisi edellyttää. Kun tiedonhallinnasta tulee vaivattomampaa, eikä asioiden etenemistä järjestelmässä tarvitse enää seurata niin tarkkaan, vapautuu enemmän voimavaroja itse päätöksentekoon.

Lataa esite: CaseM - Dynamic information management in action
Top of Page