Fujitsun kysely tuo esiin kestävyyssiirtymän ratkaisevia menestystekijöitä 

Puolet liiketoimintaa vastuullisesti kasvattavista johtajista hyödyntää dataa

Käännös Fujitsu Limitedin 23.4.2024 julkaisemasta tiedotteesta.

Fujitsun tuoreen kestävyyssiirtymäkyselyn tuloksissa löytyi muutoksentekijöiden ryhmä, joka pitää liiketoiminnan kasvun ja vastuullisuuden tasapainossa. Näillä organisaatioilla on pitkän aikavälin näkökulma ja halu edistää kestävyyssiirtymää vaikuttaakseen myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Niillä on myös kykyä hyödyntää dataa omaa organisaatiotaan laajemmin.

Fujitsun kyselyssä 600 yritysjohtajaa 15 maasta valaisi oman organisaationsa edistymistä kestävyyssiirtymässä ja toimiaan uuden arvon luomiseksi liiketoiminnassaan.

Yhä useammat yritykset ja muut organisaatiot haluavat viedä kestävyyssiirtymää eteenpäin, mutta edistyminen on hidasta.

70 prosenttia yritysjohtajista sanoo vastuullisuuden olevan tärkein tavoite seuraavien viiden vuoden aikana. Verrattuna vuoteen 2023 luku on kasvanut 13 prosenttia. Kuitenkin vain 26 prosenttia vastaajista kertoo saavuttaneensa konkreettisia tuloksia vastuullisuusstrategioistaan.

Muutoksentekijöitä vastaajista oli 11 prosenttia. Tässä ryhmässä 60 prosenttia halusi edistää vastuullisuutta vaikuttaakseen myönteisesti yhteiskuntaan ja 54 prosenttia vähentääkseen kielteisiä vaikutuksiaan planeettaan.

Muutoksentekijöiden ryhmä käyttää myös dataa muita organisaatioita tehokkaammin. 49 prosenttia muutoksentekijöistä sanoo käyttävänsä dataa ja muuta teknologiaa simuloidakseen ja ennustaakseen tulevaisuuden skenaarioita ja tukeakseen päätöksentekoprosesseja. Jotkut vastaajat korostivat datan jakamisen merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa.

Neljännes muutoksentekijöistä sanoi muodostavansa muiden organisaatioiden kanssa tiivistä yhteistyötä tekeviä ekosysteemejä, joissa jäsenet voivat jakaa resursseja ja tietoa luodakseen yhdessä arvoa.

Fujitsun raportti listaa neljä askelta muutoksentekijäksi:

1. Määrittele organisaatiosi tarkoitus ja aseta selkeät tavoitteet
2. Luo ja toteuta koko toimintasi ja toimitusketjusi kattava vastuullisuusstrategia
3. Päivitä organisaatiosi datakyvykkyys ja huolehdi sen kypsymisestä
4. Tee yhtiön ulkopuoliseen vastuullisuusdataan perustuvaa yhteistyötä ja osallistu aktiivisesti datavetoisiin kumppanuuksiin

Kyselyn teki Longitude Research Ltd. marras–joulukuussa 2023 kaikkiaan 15 maassa, jotka olivat Suomi, Australia, Espanja, Etelä-Korea, Filippiinit, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Singapore, Thaimaa, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Vastaajat edustivat 11 toimialaa: rakentaminen, energia, finanssipalvelut, terveydenhuolto, valmistava teollisuus, biotieteet, media, liikkuvuus, julkinen sektori, teknologia ja vähittäiskauppa.

Vastaajat olivat yrityksistä ja organisaatioista, joiden liikevaihto on yli 500 miljoonaa dollaria.

Koko raportti on ladattavissa englanninkielisenä täältä.

Top of Page